Maturiteetti eli kypsyysnäyte

Käytännön ohjeita e-maturiteetin kirjoittajalle

1. Sinulla on aikaa 3 t ja 50 min.

2. Kirjoita vain yhdestä aiheesta.

3. Kirjoitelman ohjepituus on keskimäärin 500 sanaa. Jos teksti on huomattavasti vaadittua lyhempi, se hylätään, vaikka teksti olisi muuten lähes moitteeton.

4. Kirjoitelmassa pitää olla pääotsikko. Keksi itse osuva otsikko, jos sitä ei ole suoraan tehtävänannossa (jos sinua esimerkiksi pyydetään kuvailemaan, kertomaan tai arvioimaan jotakin). Alaotsikot (esim. Johdanto, Teoreettinen tausta, Pohdinta) ovat tarpeettomia näin lyhyessä kirjoitelmassa.

5. Kypsyysnäyte on tekstilajiltaan esseetyyppinen kirjoitelma eli pohtiva asiantuntijateksti. Tämä tarkoittaa, että kypsyysnäyte ei ole esimerkiksi tenttivastaus, mielipidekirjoitus, pakina eikä kuvaus tai raportti tutkimusprosessista, kirjoitetusta tutkielmasta eikä tutkimussuunnitelmasta.

6. Kuvittele, että kirjoitelmasi lukija tuntee oman alasi ajattelutavan ja yleisen termistön mutta ei ole perehtynyt aiheeseesi. Yleisiä tieteenalan termejä ei tarvitse selittää.

7. Maturiteetin tulee olla yhtenäinen, looginen kokonaisuus, itsenäinen teksti. Sen pitää olla sinänsä ymmärrettävissä, eikä sen lukijalta voi vaatia esimerkiksi tutustumista tutkielmaasi.

8. Koska kirjoitelma on esseetyyppinen, se ei voi pääasiallisesti koostua luetelmista, kuvioista, kaavoista tms.

9. Useimmiten kirjoittajalle on hyötyä siitä, että hän ensin hahmottelee kirjoitelmansa rakenteen.

10. Merkitse tekstin kappalejako selvästi. E-maturiteetissa kappaleiden jako osoitetaan tyhjällä rivillä. Kappaleiden alkuja ei tarvitse tällöin sisentää.

11. Kirjoittajan erityisvaikeudet otetaan huomioon kypsyysnäytteen suoritusjärjestelyissä. Esimerkiksi lukivaikeuksiselle kirjoittajalle voidaan tarvittaessa järjestää lisäaikaa kaksi tuntia maturiteetin kirjoittamiseen. Lisäajan järjestäminen ei kuitenkaan ole mahdollista e-tenttinä tehtävässä kypsyysnäytteessä. Jos tarvitset kypsyysnäytteen suorittamisessa erityisjärjestelyitä, ota etukäteen yhteyttä laitokseen tai oppiaineeseen.

12. Sellaisten kirjoittajien osalta, jotka kirjoittavat maturiteetin suomi toisena kielenä, tämä seikka otetaan kielen osalta arvioinnissa huomioon. Heiltä vaaditaan samantasoista kielellistä suoritusta kuin äidinkieleltään suomenkielisiltäkin, mutta arvioinnissa otetaan huomioon, että heidän kielelliset heikkoutensa voivat olla erilaisia kuin äidinkielisillä suomen kirjoittajilla.

MUISTA, ETTÄ MATURITEETTI ARVIOIDAAN SEKÄ SISÄLLÖN ETTÄ KIELEN KANNALTA!

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto