Maturiteetti eli kypsyysnäyte

Ohjeita opiskelijalle

 1. Tietyillä kirjoitusviestinnän opintojaksoilla, joiden aikana työstetään kandidaatintutkielmaa, on mahdollista suorittaa opintojaksolla kirjoitettava kypsyysnäyte. Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla on mahdollisuus antaa tutkielmasi osa tai tutkielmaasi kiinteästi liittyvä teksti arvioitavaksi kypsyysnäytteenä. Tekstiäsi tarkastellaan siis tekstilajin ja tyylin, rakenteen, lauseiden ja virkkeiden sekä oikeakielisyyden näkökulmasta. Opintojaksolla kirjoitettavaan kypsyysnäytteeseen osallistumisen edellytyksenä on, että suomenkielinen tieteellinen tekstisi etenee opintojakson aikana viimeistelyvaiheeseen.
 2. Opintojakson aikana saat opettajalta tietoa, miten sinun tulee käytännössä toimia opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen suorittamiseksi. Pääpiirteissään opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen prosessi etenee seuraavasti:
  1. Opintojakson alussa opettaja pyytää sinua ilmaisemaan, oletko kiinnostunut osallistumaan opintojaksolla kirjoitettavaan kypsyysnäytteeseen.
  2. Jos olet halukas osallistumaan, opettaja pyytää sinua ilmoittamaan hänelle, kuka on kandidaatintyösi ohjaaja.
  3. Opintojakson aikana prosessoit ohjatusti tutkielmatekstiäsi tai tutkielmaasi kiinteästi liittyvää tekstiä. Saat palautetta tekstistäsi pienryhmäopetuksessa. Opintojakson aikana saat tietoa myös siitä, missä verkkoympäristöissä tekstin- ja kielenhuoltoon liittyviä seikkoja voi opiskella.
  4. Jos tutkielmasi on edennyt opintojakson aikana viimeistelyvaiheeseen, palautat valitsemasi osakokonaisuuden tutkielmatekstistäsi opintojaksolla kirjoitettavana kypsyysnäytteenä tarkasteltavaksi. Tekstin sopiva pituus on noin 2–4 sivua (vähintään 450 sanaa). Tekstin mukana tulee olla tutkielman kansilehti, sisällysluettelo sekä lähdeluettelo.
  5. Viimeistään 14 vuorokauden kuluttua palautuksestasi saat opettajalta tiedon, onko opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen kieliasu hyväksytty vai hylätty.
  6. Jos tulos on hyväksytty, sinun on hyvä seurata, että kypsyysnäyte tulee rekisteriin tutkielmasi rekisteröinnin jälkeen. Jos näin ei käy, ota yhteyttä tutkielmasi ohjaajaan.
  7. Jos tulos on hylätty, saat ohjaavaa palautetta, joka osoittaa, millaisissa kirjoittamisen seikoissa sinulla on vielä kehitettävää tutkielmatekstissäsi. Sinulla on saman lukuvuoden heinäkuun loppuun asti aikaa palauttaa tutkielmastasi jokin toinen osakokonaisuus, johon olet soveltanut saamaasi palautetta.
  8. Jos toinenkaan yritys ei vielä ole kieliasultaan hyväksytty, sinun tulee tutkielmasi valmistuttua osallistua tentissä kirjoitettavaan kypsyysnäytteeseen.
Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto