Maturiteetti eli kypsyysnäyte

Kypsyysnäyteohjeet

Mikä on opintojaksolla kirjoitettava kypsyysnäyte?

Kielikeskus on ottanut kypsyysnäytteiden eli maturiteettien kielentarkastuksessa käyttöönsä uuden toimintatavan, jossa kandidaattivaiheen kirjoitusviestinnän opintojaksolle osallistuvalla opiskelijalla on mahdollisuus saada kypsyysnäytteensä kieliasu tarkistettua opintojakson yhteydessä. Kieliasun tarkastukseen voi osallistua tieteellisellä tekstillä, joka on viimeistelyvaiheessa.

Opintojaksolla kirjoitettava kypsyysnäyte tarkoittaa sitä, että opiskelija ei kirjoita esseemuotoista kypsyysnäytettä tenttitilanteessa, vaan hän työstää kirjoitusviestinnän opintojakson aikana kandidaatintutkielmaansa, ja yksi tutkielman osa arvioidaan kieliasun näkökulmasta. Tarvittaessa tarkasteluun voidaan ottaa myös kandidaatintutkielmaan kiinteästi liittyvä teksti, esimerkiksi käsiteanalyysi tutkielman käsitteistä tai kriittinen kirjallisuuskatsaus. Opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen arvioinnissa käytetään kriteereitä, jotka pohjautuvat perinteisen tentissä kirjoitettavan kypsyysnäytteen kielentarkastuskriteereihin.

Opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen perusteena on, että opiskelija saa aiempaa enemmän tukea tieteelliseen kirjoittamiseen jo tutkielmansa kirjoittamisvaiheessa.

Opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen rinnalla on edelleen mahdollisuus suorittaa tentissä kirjoitettava kypsyysnäyte. Tentissä kypsyysnäytteen suorittavat opiskelijat, jotka eivät osallistu tutkimusviestinnän opintojaksoille tai joiden tekstiin ei tehdä opintojakson aikana kielentarkastusta. 

Lukuvuonna 2018–2019 opintojaksolla kirjoitettava kypsyysnäyte on mahdollista suorittaa seuraavilla opintojaksoilla:

Kaikille avoin opintojakso:

  • XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet (lähiopetusopintojakso), 3 op

Oppiainekohtaiset opintojaksot:

  • XKVL004 Terveystieteiden tutkimusviestintä, 3 op
  • XKVT002 Tieteellinen kirjoittaminen / kauppatieteet, 2 op
  • XYHI002 Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla / tietotekniikka, 2 op
  • XYHM004 Tutkimusviestintä/fysiikka, 2 op
  • XYHH004 Tutkimusviestintä/etnologia, 4 op
  • XYHH008 Tutkimusviestintä/historia, 3 op

Opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen tarkastusprosessi ja rekisteröinti

Opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen kieliasu tarkastetaan kandidaatintutkielman osasta, jota on tarkasteltu tutkimusviestinnän opintojakson aikana pienryhmäopetuksessa.

Toisin kuin tenttitilanteissa kirjoitetuissa kypsyysnäytteissä opintojaksolla kirjoitettavasta kypsyysnäytteessä erillistä sisällöntarkastusta ei tarvita, koska sisällöntarkastuksen katsotaan sisältyvän tutkielman ohjaus- ja arviointiprosessiin.

Kun sekä opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen kieliasu että kandidaatintutkielma on hyväksytty, voidaan kypsyysnäyte viedä rekisteriin.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto