Yliopiston kielikeskus

Kurssikoodien selitykset

X = kieliopinnot

Kielen tunnus

XEN = englanti
XES = espanja
XHE = heprea
XIT = italia
XJA = japani
XKI = kiina
XKO = korea
XKV = kirjoitusviestintä
XPO = portugali
XPU = puola
XPV = puheviestintä
XRA = ranska
XRU = ruotsi
XSA = saksa
XSL = slovakki
XSU = suomi toisena tai vieraana kielenä
XUN = unkari
XVE = venäjä
XVK = viittomakieli
XYH = yhdistetyt kieliopinnot

Tiedekuntatunnus

Kun koodin 4. merkki on kirjain, se tarkoittaa tiedekuntaa. Kun koodin 4. merkki on nolla, 5. merkki (numero) tarkoittaa tiedekuntaa.

H tai 1 - Humanistinen tiedekunta
I tai 7 - Informaatioteknologian tiedekunta
K tai 5 - Kasvatustieteiden tiedekunta
L tai 4 - Liikunta ja terveystieteiden tiedekunta
M tai 3 - Matemaattis luonnontieteellinen tiedekunta
T tai 6 - Taloustieteiden tiedekunta
Y tai 2 - Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
X tai 0 - Kaikkien tiedekuntien opiskelijoille
X tai 8 - Poikkitieteellinen ryhmä

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto