Yliopiston kielikeskus

Kielikeskuksen tentit 2018-2019

Kirjoitusviestintä (XKV0801) (koe kestää 4 tuntia)

aikasali
ma 1.10.2018 klo 14-18 AgBeeta
ti 4.12.2018 klo 14-18 AgBeeta
ma 18.2.2019 klo 14-18 AgBeeta
ma 27.5.2019 klo 14-18 AgBeeta

Tentittävät teokset:

 1. Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2007. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.
 2. Svinhufvud, K. 2016. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi.
 3. Iisa, K., Oittinen, H. & Piehl, A. 2012. Kielenhuollon käsikirja.Helsinki: Yrityskirjat.

  Teoksesta erityisesti seuraavat osiot:

  • pilkut (luku 4.4)
  • pronominit (luku 11)
  • sananvalinnat (luku 13)
  • lauseenvastikkeet (luku 18)
  • sanajärjestys (luku 21).

Tentin voi suorittaa 2 tai 3 op:n laajuisena.

Ilmoittautuminen Korpissa viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttipäivää.


Englanti

Academic reading - XEN*001 (koe kestää 2 tuntia)

aikasali
pe 5.10.2018 klo 12.00 Ag Alfa
pe 1.2.2019 klo 12.00 Ag Alfa
pe 24.5.2019 klo 12.00 Ag Alfa

Lisätietoja englannin kielen sivuilta.

Communication skills exemption exam - XEN*003

aikasali
pe 28.9.2018 AgD214.1/AgC222
pe 25.1.2019 AgD214.1/AgC222

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet englannin kielen sivuilla.

Combined Academic Reading & Communication Skills
Kaksiosainen koe järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa, kerran syksyllä ja kerran keväällä.
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet englannin kielen sivulla.

Muut kielet (koe kestää 2-3 tuntia)

aikasali
pe 19.10.2018 klo 12.00 L 303
pe 1.3.2019 klo 12.00 RuuD104 Helena
pe 31.5.2019 klo 12.00 RuuD104 Helena

Lisätietoa ruotsin kielen kokeesta.

Lisätietoa muiden kielten kokeista ko. kielen opettajilta.


Kaikkien kurssien yhteiset rästitenttipäivät

Useimpiin kielikeskuksen kursseihin kuuluu lopputentti. Tenttejä järjestetään kurssin lopuksi yleensä kaksi, eikä niihin tarvitse erikseen ilmoittautua. Jos varsinaiset kurssin tenttipäivät eivät sovi, voit suorittaa kurssin lopputentin kielikeskuksen rästitenttipäivänä. Rästitenttejä järjestetään yleensä yksi syyslukukaudella ja yksi kevätlukukaudella. Kurssin lopputentin suorittamisesta rästitenttipäivänä tulee sopia kyseisen kurssin opettajan kanssa ja rästitenttiin tulee ilmoittautua opettajan ohjeiden mukaan.
HUOM!
 Rästitentti tulee suorittaa saman lukukauden aikana kuin olet ollut kurssilla.

aikasali
ma 10.12.2018 klo 12.00 Ruu D 104 Helena
ma 21.1.2019 klo 12.00 Ruu D 104 Helena
ma 6.5.2019 klo 12.00 Ruu D 104 Helena

Ilmoittautuminen tenttikuorella  viimeistään 2 viikkoa ennen tenttipäivää, tai opettajan ohjeen mukaan.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto