Yliopiston kielikeskus

Kielikeskuksen tentit

Kirjoitusviestintä (XKV0801) (koe kestää 4 tuntia)

aikasali
ma 25.9.2017 klo 14-18 YAA 303
ma 20.11.2017 klo 14-18 YlistöKem4
ma 12.2.2018 klo 14-18 Ruu D 104
ma 4.6.2018 klo 14-18 Ag Auditorio 2

Tentittävät teokset:

 1. Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2007. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.
 2. Svinhufvud, K. 2016. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi.
 3. Iisa, K., Oittinen, H. & Piehl, A. 2012. Kielenhuollon käsikirja.Helsinki: Yrityskirjat.

  Teoksesta erityisesti seuraavat osiot:

  • pilkut (luku 4.4)
  • pronominit (luku 11)
  • sananvalinnat (luku 13)
  • lauseenvastikkeet (luku 18)
  • sanajärjestys (luku 21).

Tentin voi suorittaa 2 tai 3 op:n laajuisena.

Ilmoittautuminen Korpissa viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttipäivää.


Englanti

Academic reading - XEN*001 (koe kestää 2 tuntia)

aikasali
pe 6.10.2017 klo 12.00 Ag Auditorio 2
pe 26.1.2018 klo 12.00 Ag Auditorio 2
pe 1.6.2018 klo 12.00 Ag Auditorio 2

Lisätietoja englannin kielen sivuilta.

Communication skills exemption exam - XEN*003

aikasali
pe 29.9.2017
pe 19.1.2018

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet englannin kielen sivuilla.

Combined Academic Reading & Communication Skills
Kaksiosainen koe järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa, kerran syksyllä ja kerran keväällä.
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet englannin kielen sivulla.

Muut kielet (koe kestää 2-3 tuntia)

aikasali
pe 20.10.2017 klo 12.00 L 302
pe 2.3.2018 klo 12.00 L 302
pe 1.6.2018 klo 12.00 Ag Auditorio 2

Lisätietoa ruotsin kielen kokeesta.

Lisätietoa muiden kielten kokeista ko. kielen opettajilta.


Kaikkien kurssien yhteiset rästitenttipäivät

Useimpiin kielikeskuksen kursseihin kuuluu lopputentti. Tenttejä järjestetään kurssin lopuksi yleensä kaksi, eikä niihin tarvitse erikseen ilmoittautua. Jos varsinaiset kurssin tenttipäivät eivät sovi, voit suorittaa kurssin lopputentin kielikeskuksen rästitenttipäivänä. Rästitenttejä järjestetään yleensä yksi syyslukukaudella ja yksi kevätlukukaudella. Kurssin lopputentin suorittamisesta rästitenttipäivänä tulee sopia kyseisen kurssin opettajan kanssa ja rästitenttiin tulee ilmoittautua opettajan ohjeiden mukaan.
HUOM!
 Rästitentti tulee suorittaa saman lukukauden aikana kuin olet ollut kurssilla.

aikasali
ma 11.12.2017 klo 12.00 Ruu D 101 (Juho)
ma 15.1.2018 klo 12.00 MaD 102
ma 7.5.2018 klo 12.00 YlistöKem1

Ilmoittautuminen tenttikuorella  viimeistään 2 viikkoa ennen tenttipäivää, tai opettajan ohjeen mukaan.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto