Yliopiston kielikeskus

Kielikeskuksen tentit

Kirjoitusviestintä (XKV0801) (koe kestää 4 tuntia)

aikasali
ma 24.10.2016 klo 12.00-16.00 YlistöKem3
ti 13.12.2016 klo 12.00-16.00 L 303
ma 6.3.2017 klo 12.00-16.00 YlistöKem1
ma 5.6.2017 klo 12.00-16.00 YlistöKem4

Tentittävät teokset:

 1. Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2007. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.
 2. Svinhufvud, K. 2016. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi.
 3. Iisa, K., Oittinen, H. & Piehl, A. 2012. Kielenhuollon käsikirja.Helsinki: Yrityskirjat.

  Teoksesta erityisesti seuraavat osiot:

  • pilkut (luku 4.4)
  • pronominit (luku 11)
  • sananvalinnat (luku 13)
  • lauseenvastikkeet (luku 18)
  • sanajärjestys (luku 21).

Tentin voi suorittaa 2 tai 3 op:n laajuisena.

Ilmoittautuminen Korpissa viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttipäivää.


Englanti

Academic reading - XEN*001 (koe kestää 2 tuntia)

aikasali
pe 7.10.2016 klo 12.00 L 304
pe 27.1.2017 klo 12.00 Ag Auditorio 2
pe 2.6.2017 klo 12.00 L 304

Lisätietoja englannin kielen sivuilta.

Communication skills exemption exam - XEN*003

aikasali
pe 30.9.2016
pe 20.1.2017

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet englannin kielen sivuilla.

Combined Academic Reading & Communication Skills
Kaksiosainen koe järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa, kerran syksyllä ja kerran keväällä.
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet englannin kielen sivulla.

Muut kielet (koe kestää 2-3 tuntia)

aikasali
pe 21.10.2016 klo 12.00 L 302
pe 3.3.2017 klo 12.00 L 302
pe 2.6.2017 klo 12.00 L 304

Lisätietoa ruotsin kielen kokeesta.

Lisätietoa muiden kielten kokeista ko. kielen opettajilta.


Kaikkien kurssien yhteiset rästitenttipäivät

Useimpiin kielikeskuksen kursseihin kuuluu lopputentti. Tenttejä järjestetään kurssin lopuksi yleensä kaksi, eikä niihin tarvitse erikseen ilmoittautua. Jos varsinaiset kurssin tenttipäivät eivät sovi, voit suorittaa kurssin lopputentin kielikeskuksen rästitenttipäivänä. Rästitenttejä järjestetään yleensä yksi syyslukukaudella ja yksi kevätlukukaudella. Kurssin lopputentin suorittamisesta rästitenttipäivänä tulee sopia kyseisen kurssin opettajan kanssa ja rästitenttiin tulee ilmoittautua opettajan ohjeiden mukaan.
HUOM!
 Rästitentti tulee suorittaa saman lukukauden aikana kuin olet ollut kurssilla.

aikasali
ma 12.12.2016 klo 12.00 YAA 303
ma 8.5.2017 klo 12.00 YlistöKem4

Ilmoittautuminen tenttikuorella  viimeistään 2 viikkoa ennen tenttipäivää, tai opettajan ohjeen mukaan.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto