Yliopiston kielikeskus

Kurssien käytäntöjä

Kurssitiedot Korpissa

Pääset selaamaan kurssitietoja Korpin Opetusohjelma-linkistä. Korpin opetusohjelmassa kurssit ovat kurssikoodin mukaan aakkos- ja numerojärjestyksessä. Kurssikoodi kertoo tiedekunnan (koodien selitykset) ja kurssikuvauksissa kerrotaan kurssien sisällöstä, suoritustavoista ja arvioinnista.
HUOM! Tarkista aika- ja paikkatiedot aina Korpista ennen kurssin alkua.

Kurssin suorittaminen

Kurssitehtävät suoritetaan kurssin toteutusaikana. Mikäli sinulta kuitenkin jää kurssiin liittyviä tehtäviä suorittamatta kurssin aikana, on ne suoritettava saman lukuvuoden aikana opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Läsnäolo kursseilla

Kursseilla noudatetaan läsnäolovelvollisuutta. Kurssilta poissaolo voi olla hyväksyttävää sairauden tai muun pakottavan syyn takia. Poissaoloja voi olla enintään 20 % kurssin kontaktiopetustunneista. Opiskelijalla on vastuu hankkia poissaolon aikana kurssilla jaettu materiaali, että hän voi valmistautua seuraavalle opetuskerralle.

Monistemaksu

Opetus, opinto-ohjaus ja itseopiskelutilojen ja -materiaalien käyttö on yliopiston opiskelijoille ilmaista. Kursseilla jaettavasta oppimateriaalista kerätään monistemaksu, jonka suuruus riippuu jaettavasta sivumäärästä. Joidenkin kurssien oppimateriaalin voi ostaa kirjakaupasta.

Tutkintosääntö

Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 1.8.2015

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto