Yliopiston kielikeskus

Ilmoittautuminen ja osallistumisen vahvistaminen

Kaikkiin ryhmiin ilmoittaudutaan Korppi-opintotietojärjestelmässä. Opinnoissa pisimmälle ehtineillä on useimmiten etusija, mikäli ryhmään on enemmän ilmoittautuneita kuin on paikkoja.

Korppi-ilmoittautuminen on myös vahvistettava. Vahvistamisaikaa on viikko ennen kurssin ilmoittautumisajan päättymistä. Korppi muistuttaa ilmoittautuneita vahvistamisesta. Ilmoittautumis- ja vahvistusajan päätyttyä Korppi poistaa ilmoittautuneiden joukosta ne, jotka eivät ole vahvistaneet ilmoittautumistaan.
POIKKEUS: viikolla 36 alkaville kursseille ilmoittautumista ei tarvitse vahvistaa.
Jos ryhmä on vahvistamisen jälkeenkin täynnä ja olet varasijalla, tule ensimmäiseen tapaamiseen katsomaan olisiko ryhmässä kuitenkin tilaa.

HUOM! Varmistaaksesi paikkasi kurssilla sinun on oltava vahvistamisesta huolimatta ensimmäisellä kerralla paikalla. Ota yhteyttä kurssin opettajaan viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua, jos et pääse aloituskerralle mukaan.

Muualla aiempia opintoja suorittaneiden opintopisteiden huomioonottaminen saattaa vaikuttaa jonotusjärjestykseen. Mikäli kaikki jo suorittamasi opintopisteet eivät näy Korpissa (esim. avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot, jotka hyväksiluetaan tutkintoon) tai olet maisteriopiskelija ja suorittanut alemman tutkinnon muussa korkeakoulussa, ota yhteyttä kurssin opettajaan sähköpostitse ja todista hänelle suorittamasi tutkinto viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Alemman tutkintosi opintopisteet (180 op) otetaan huomioon jonotuksessa.

Seuraa sähköpostiviestejä. Korpissa olevat tieto kurssille valituista ei välttämättä ole ajantasainen. Seuraa siis kurssin opettajalta sähköpostitse tulevaa tietoa. Huolehdi siitä, että sähköpostiosoitteesi on toimiva.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto