Yliopiston kielikeskus

Arviointi

Kielikeskuksen kurssit arvioidaan asteikolla 1-5 tai hyväksytty/hylätty. Poikkeuksena on Akademisk svenska -kurssi, joka arvioidaan asteikolla tt-ht. Opintojaksot arvioidaan tuntityöskentelyn, harjoitusten ja/tai loppukokeen perusteella. Opiskelijoilla on oikeus saada kurssin alussa tietää, kuinka suoritus arvioidaan.

Opiskelija, joka on tyytymätön saamaansa suullisen kielitaidon arvosanaan, voi osallistua erilliseen puhekokeeseen. Sen arvioi kaksi kyseisen kielen opettajaa. Arvostelua koskevat valitukset on esitettävä asianomaiselle opettajalle tai kielikeskuksen johtajalle kuukauden kuluessa tenttituloksen päiväyksestä, sillä vanhojen tapausten selvittäminen on usein mahdotonta.

Korvaavat kokeet ja näyttökokeet arvostellaan samojen kriteerien mukaan kuin vastaavat kurssit.

Kurssiarviointiin tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua kurssin opettajalta. Oikaisupäätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua kielikeskuksen johtajalta.

Linkit

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto