Yliopiston kielikeskus

Kaikkiin yliopistotutkintoihin kuuluu viestintä- ja kieliopintoja molemmissa kotimaisissa kielissä ja vähintään yhdessä vieraassa kielessä.

Kurssit

Jyväskylän yliopiston kielikeskuksessa järjestetään kontaktiopetusta 14 kielessä. Lukuvuoden opetusohjelma tulee Korppiin elokuussa, kesäohjelma huhtikuun alussa.

Tentit

Joitakin tutkintoon vaadittavia pakollisia kieli- ja viestintäopintoja voi suorittaa myös tenttinä. Jos olet hankkinut tutkintoon vaadittavan kielitaidon muualla, esim. aiemmissa opinnoissa tai asuessasi ulkomailla, voit osoittaa kielitaitosi kurssin korvaavalla näyttökokeella.

Kypsyysnäyte eli maturiteetti on kirjoitelma, jossa opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto