Yliopiston kielikeskus

Ajankohtaista

Opiskelijalle

Yliopisto-opinnot osaksi kotoutumisen polkua

INTEGRA on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen hanke, jossa kehitetään yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroiva koulutusmalli korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on jatkaa keskeytyneitä opintojaan korkeakoulututkinnoksi tai täydentää jo opiskelemaansa tutkintoa suomalaisten pätevyysvaatimusten mukaiseksi. Tavoitteena on, että kehitettävä malli on jalkautettavissa ja vakiinnutettavissa myös muihin korkeakouluihin ja se voi toimia mm. omaehtoisena kotoutumiskoulutuksena, jolloin opiskelija voi saada työttömyysetuutta. Hankkeessa kehitettävällä mallilla halutaan edistää maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan, monikielistä osaamista sekä yliopistopedagogiikan kehittämistä.

Koulutus ei ole yliopiston tutkintokoulutusta eikä siitä voi automaattisesti jatkaa suoraan yliopiston tai korkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi, mutta INTEGRA-koulutus ja sen aikana saatu ohjaus tukevat tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista koulutuksen päätyttyä.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2017–31.7.2019, ja opiskelijat aloittivat koulutuksen helmikuussa 2018.

 

Linkit

Yhteystiedot

Johtaja Peppi Taalas, kielikeskus, puh. 050 554 1720, peppi.taalas@jyu.fi

Kansainvälistymispäällikkö Anna Grönlund, strateginen kehittäminen, puh. 050 313 0401, anna.m.gronlund@jyu.fi

Yliopistonopettaja Tuija Lehtonen, kielikeskus, puh. 040 805 3152, tuija.lehtonen@jyu.fi