Yliopiston kielikeskus

TACE IT!

The TACE programme is a popular staff training course that combines various teaching methods in a multicultural and multilingual group to bring awareness and pedagogical skills to bear on the modern, international classroom.

Teaching Academic Content through English (TACE) -valmennus on tarkoitettu yliopiston opetushenkilökunnalle, jotka opettavat englannin kielellä. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien ymmärrystä englannin kielellä opettamisen ja oppimisen erityispiirteistä sekä lisätä osaamista ja varmuutta englannin kielen ja vuorovaikutteisten opetusmenetelmien käyttöön monikielisissä ja -kulttuurisissa opetusryhmissä.

TACE contact sessions 2016