Yliopiston kielikeskus

Henkilöstökoulutus

Kielikeskus järjestää kieli- ja viestintäkoulutusta yliopiston henkilöstölle yhteistyössä henkilöstökoulutuksen kanssa. Koulutus tarjoaa tukea monikulttuurisessa työyhteisössä toimimiseen, taitoja vieraalla kielellä opettamiseen ja varmuutta esimiesviestintään. Henkilöstökoulutukseen osallistumisesta on hyvä sopia esimiehen kanssa ennen ilmoittautumista.

Yliopiston henkilöstö voi myös osallistua kielikeskuksen opetustarjonnassa oleville perus- ja jatko-opiskelijoille suunnatuille kursseille, jos ryhmissä on tilaa. Jos löydät opetustarjonnasta sinua kiinnostavan kurssin, ota yhteyttä kurssin opettajaan ennen ilmoittautumista.

Kieli- ja viestintäopinnot lukukausittain.

Lisätietoja henkilöstökoulutuksesta yliopiston henkilöstökoulutusportaalista.
Katso lisää kielikeskuksen opetustarjontaa osoitteessa http://kielikeskus.jyu.fi/opetus.
Jatko-opiskelijoille tarkoitetut kurssit https://kielikeskus.jyu.fi/jatko-opiskelijoille.


XHNK000 TACE - Teaching Academic Content through English

Englanninkielistä opetusta antavan opetushenkilöstön täydennyskoulutusohjelman tavoitteena on kehittää kielellisiä, viestinnällisiä ja pedagogisia valmiuksia käyttää englantia omalla alallaan erityyppisissä ja erimediaisissa opetus-, oppimis- ja ohjaustilanteissa. Erityistä huomiota kiinnitetään monikielisen ja -kulttuurisen kommunikaation ja pedagogiikan harjoitteluun. Lisätietoja TACE-sivulta.

Vuorovaikutus ja viestintä

XHNK011 Puheääni ja Alexander-tekniikka (8 t)

Kurssi on tarkoitettu kaikille oman puheäänensä toimivuuden parantamisesta kiinnostuneille.

Monessa ammatissa tarvitaan kestävää, kantavaa ja viestinnällisesti toimivaa ääntä. Usein omaan äänenkäyttöön kiinnitetään huomiota vasta, kun ääni on rasittunut tai väsynyt. Tällä kurssilla saat työkaluja oman äänen toimivuuden kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Lähtökohtana kurssilla on oma ääni sellaisena kuin se on ja oman äänen arvostaminen. Tavoitteena on vähentää turhaa lihastyötä äänentuotosta ja oppia harjoituksia, joiden avulla voi huomata oman äänen ongelmakohtia ja purkaa niitä sekä vahvistaa oman äänen vahvuuksia.

Kurssi järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella alkaen 3.12.2018 ja 2.4.2019. Lisätietoa ja ilmoittautuminen Korpissa.

Opettaja: Anne Alanne

XHNK059 Notkeutta nettiteksteihin (4 t)

Kirjoitatko tekstejä nettiin? Verkkosivut, sosiaalisen median kanavat ja muut internetin uudet kirjoittamisen ympäristöt vaativat taitoa taivutella samaa asiasisältöä erilaisiin muotoihin. Kurssin luennoilla perehdytään internetin tyypillisiin tekstilajeihin, saadaan apuvälineitä eri julkaisukanaviin sopivien tekstien tuottamiseen ja opitaan, millaista jälkihoitoa nettitekstit tarvitsevat.

Kurssi järjestetään seuraavan kerran kevätlukukaudella 2019 alkaen 26.4.2019. Lisätietoa ja ilmoittautuminen Korpissa.

Opettaja: Heli Hämäläinen

XHNK063 Kirjoittamisen ohjaaminen: osa I (4 t)

Tämä koulutus on ensimmäinen osa kaksiosaisesta Kirjoittamisen ohjaaminen -kokonaisuudesta. Suosittelemme osallistumaan myös jälkimmäiseen koulutuspäivään, mutta koulutus toimii myös itsenäisesti.

Miksi tieteellinen kirjoittaminen on opiskelijoiden mielestä hankalaa? Miksi opinnäytteet jäävät helposti kesken? Mistä kirjoittamisen ohjaamisessa oikeastaan on kyse?

Kirjoitusprosessin tukeminen -koulutuksen taustalla on tarve laajentaa ymmärrystä tieteellisestä kirjoittamisesta ja opinnäytteiden kirjoitusprosesseista. Koulutuksen tavoitteena on antaa tukea ja käytännön välineitä opiskelijoiden tieteellisen kirjoittamisen ohjaamiseen.

Tässä neljän tunnin koulutuksessa keskitytään kirjoittamisen ohjaamisen perusasioihin, kuten kirjoitusprosessin vaiheiden ja opiskelijan kirjoittamishaasteiden tunnistamiseen. Näitä teemoja lähestytään osallistujien kokemusten, tutkimustiedon sekä käytännön harjoittelun kautta.

Koulutus sopii hyvin kaikille tutkijoille ja opettajille, jotka haluavat kehittyä suomenkielisten opinnäytteiden (kanditöiden, gradujen ja väitöskirjojen) ohjaajina. Koulutuksen mahtuu kerrallaan 25 osallistujaa. Jotta koulutuksessa voidaan huomioida osallistujien tarpeet, sisältyy siihen pieni ennakkokysely.

Kurssi järjestetään kevätlukukaudella 2019 alkaen 23.1.2019. Lisätietoa ja ilmoittautuminen Korpissa.

Opettajat: Elina Jokinen ja Heidi Kuitunen

XHNK064 Kirjoittamisen ohjaaminen: osa II (4 t)

Tämä on jälkimmäinen osa kaksiosaisesta Kirjoittamisen ohjaaminen -kokonaisuudesta. Suosittelemme osallistumaan molempiin koulutuspäiviin, mutta koulutus toimii myös itsenäisesti.

Milloin on oikea aika antaa palautetta? Mitä asioita keskeneräisestä tekstistä kannattaa kommentoida? Onko ohjaaja oikolukija?

Palautteen antaminen -koulutuksen taustalla on tarve laajentaa ymmärrystä tieteellisestä kirjoittamisesta ja opinnäytteiden kirjoitusprosesseista. Koulutuksen tavoitteena on tarkastella palautetta osana opinnäytteen ohjaamista. Keskeisenä teemana on palautteen antaminen keskeneräisestä tekstistä. Aihetta käsitellään osallistujien kokemusten, tutkimustiedon, esimerkkien sekä käytännön harjoittelun kautta.

Koulutus sopii hyvin kaikille tutkijoille ja opettajille, jotka haluavat kehittyä suomenkielisten opinnäytteiden (kanditöiden, gradujen ja väitöskirjojen) ohjaajina. Koulutuksen mahtuu kerrallaan 25 osallistujaa. Jotta koulutuksessa voidaan huomioida osallistujien tarpeet, sisältyy siihen pieni ennakkokysely.

Kurssi järjestetään kevätlukukaudella 2019 alkaen 30.1.2019. Lisätietoa ja ilmoittautuminen Korpissa.

Opettaja: Elina Jokinen 

XHNK068 Tieteellinen kirjoittaminen henkilöstölle I: Ajankäyttö ja tuloksellinen kirjoitusprosessi (4 t)

Koulutus on ensimmäinen osa kaksiosaisesta, henkilökunnalle suunnatusta Tieteellinen kirjoittaminen -kokonaisuudesta. Suosittelemme osallistumaan myös jälkimmäiseen koulutuspäivään, mutta koulutus toimii myös itsenäisesti.

Tässä neljän tunnin koulutuksessa keskitytään kirjoitusprosessin hallinnan perusasioihin, kuten työskentelyn suunnitteluun ja ajankäytön hallintaan sekä kirjoittamista tehokkaasti edistäviin menetelmiin. Koulutuksen tavoitteena on antaa tukea ja käytännön välineitä, joiden avulla henkilökunnalla olisi paremmat valmiudet tuottaa laadukkaampia julkaisuja osana yliopistotyötä. Koulutus sopii kaikille tutkijoille ja opettajille, jotka haluavat kehittyä kirjoittajina ja lisätä kirjoittamisensa suunnitelmallisuutta. Koulutuksen mahtuu kerrallaan 25 osallistujaa. Koulutukseen sisältyy pieni ennakkotehtävä.

Kurssi järjestetään syyslukukaudella 2018 alkaen 26.9.2018. Lisätietoa ja ilmoittautuminen Korpissa.

Opettajat: Elina Jokinen ja Heidi Kuitunen

XHNK069 Tieteellinen kirjoittaminen henkilöstölle II: Strategioita oman tekstin kehittämiseen (4 t)

Koulutus on jälkimmäinen osa kaksiosaisesta, henkilökunnalle suunnatusta Tieteellinen kirjoittaminen -kokonaisuudesta. Suosittelemme osallistumaan myös ensimmäiseen koulutuspäivään, mutta koulutus toimii myös itsenäisesti.

Tässä neljän tunnin koulutuksessa keskitytään tekstin työstämisen perusasioihin, kuten oman tekstin ydinväitteen kirkastamiseen sekä selkeän ja vakuuttavan tutkimustekstin rakentamiseen. Koulutuksen tavoitteena on antaa tukea ja käytännön välineitä, joiden avulla henkilökunnalla olisi paremmat valmiudet tuottaa laadukkaampia julkaisuja osana yliopistotyötä. Koulutus sopii kaikille tutkijoille ja opettajille, jotka haluavat kehittyä kirjoittajina ja lisätä kirjoittamisensa suunnitelmallisuutta. Koulutuksen mahtuu kerrallaan 25 osallistujaa. Koulutukseen sisältyy pieni ennakkotehtävä.

Kurssi järjestetään syyslukukaudella 2018 alkaen 10.10.2018. Lisätietoa ja ilmoittautuminen Korpissa.

Opettajat: Elina Jokinen ja Heidi Kuitunen

XHNK071 Tieteen popularisointi 1: Onnistunut popularisointiprojekti (4 t)

Kurssi järjestetään kevätlukukaudella 2019 alkaen 14.2.2019. Lisätietoa ja ilmoittautuminen Korpissa.

Opettaja: Elina Jokinen 

XHNK072 Tieteen popularisointi 2: Blogi osana tiedeviestintää (4 t)

Kurssi järjestetään kevätlukukaudella 2019 alkaen 21.2.2019. Lisätietoa ja ilmoittautuminen Korpissa.

Opettajat: Elina Jokinen 


Kampusenglantia/Working on Campus in English

XHNK070 Kampusenglantia: Työenglannin survival-kurssi (12 t)

Englannin selviytymiskurssi on tarkoitettu henkilöille, joiden englannin opinnoista on pitkä aika, eikä englannin käyttäminen ole kuulunut tähän mennessä työarkeen. Kurssin tavoitteena on antaa mahdollisuus päästä kehittämään ja aktivoimaan englannin kielen perustaitoja monipuolisesti sekä suullisen että kirjallisen viestinnän perusteiden osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osallistujat saavat apua selviytymiseen ja esimerkiksi sähköpostin välityksellä viestimiseen, puhelimessa toimimiseen ja työelämän kohtaamisiin englantia käyttävien henkilöiden kanssa. Kurssilla pyritään eri aktiviteettien ja tehtävien kautta tuomaan osallistujille varmuutta käyttää omaa kielitaitoaan sekä keinoja selvitä omalla kielitaidollaan erilaisissa työarjen tilanteissa.  

Kurssin opetuskielet ovat suomi ja englanti. Kurssi järjestetään syyslukukaudella 2018 alkaen 28.8.2018. Lisätietoa ja ilmoittautuminen Korpissa.

Opettaja: Miia Konttinen

XHNK038 Working on Campus in English: Activate your English (12 t)

Onko englannin opinnoistasi jo hetki aikaa? Onko englanninkielen taitosi päässyt ruostumaan? Haluaisitko kerrata englannin perusteita? Tällä kurssilla voit kehittää valmiuksiasi ja saada rohkeutta käyttää englantia työssäsi ja arkipäivän tilanteissa.

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka hallitsevat englannin perusteet, mutta haluavat lisää rohkeutta käyttää englantia osana työtään.  Kurssilla tehdään paljon erilaisia käytännön harjoituksia. Kurssilla opit esimerkiksi:

  • käyttämään työelämän sanastoa ja sanontoja
  • neuvomaan ja opastamaan englanniksi
  • kertomaan yliopistosta työ- ja opiskeluympäristönä
  • viestimään selkeästi ja tehokkaasti sähköpostitse ja puhelimitse

Kurssin opetuskielet ovat englanti ja suomi. Kurssi järjestetään syyslukukaudella 2018 alkaen 6.9.2018. Lisätietoa ja ilmoittautuminen Korpissa.

Opettaja: Miia Konttinen

XHNK039 Working on Campus in English: Develop your English (12 h)

Are you occasionally required to use English in your work? Do you feel that you lack the competence or the confidence to use English? This course provides you with tools to use English more fluently and effectively. Furthermore it gives a confidence boost to put your skills into use.

This course is targeted for staff members with intermediate English competence who wish to develop their skills further. The course consists of a variety of activities that aim at developing for example the following skills:

  • Explaining and clarifying issues related to the university as an organization.
  • Giving instructions and guidance to fellow staff members as well as students.
  • Mastering the art of small talk.

The language of instruction is English. The course will be offered in the autumn term 2018 starting 6.9.2018. More information and registration in Korppi.

Teacher: Miia Konttinen

XHNK065 Working on Campus in English: Focus on your Grammar (12 h)

Would you like to revisit the basics of English grammar and gain new insights to it? Do you wish to gain more fluency to your English writing? Would you like to learn new strategies for improving your writing in English in relation to your daily tasks at work? This course provides you guidance for overcoming those tricky situations with English grammar and gives you tips for writing more effectively, fluently and politely in English. Moreover, the course will help you in terms of coping with the writing process as a whole, as well as boost your confidence to seize the work assignments, which require the use of written English.

The language of instruction is English. The course will be offered in the spring term of 2019 starting 8.3.2019. More information and registration in Korppi.

Teacher: Miia Konttinen

XHNK040 Working on Campus in English: Fine-tune your English (12 h)

Do you need to use English on a daily basis in your work? Are you able to cope with English but still wish to polish your skills? Are you required to give professional presentations or deliver informal or formal speeches in English? Is hosting foreign guests part of your job? Do you wish to become more fluent and above all more comfortable in terms of using English?

This course is targeted for staff members with good command of English and who wish to fine-tune their skills. The course consists of a variety of activities and the main focus is on developing oral skills. By the end of the course you will know how to:

  • prepare and give different types of professional oral presentations
  • deliver formal and informal speeches
  • communicate in formal and academic situations in English.

The language of instruction is English. The course will be offered in the autumn term of 2018 starting 22.10.2018. More information and registration in Korppi.

Teacher: Miia Konttinen

XHNK062 Working on Campus in English: Engage in Discussion (12 h)

Do you wish to gain more confidence and overall fluency to engaging in discussion in English? Do you sometimes feel reluctant to actively participate in discussions due to a fear of “not finding the right words” or not understanding your counterpart’s message? Are you at times puzzled by the different tones and nuances in discussion if the language is English? Are you often thinking about the possible differences of formal and informal language when talking in English?

This course is targeted for staff members with a relatively good command of English and who wish to become more confident and active participants in formal as well as informal discussions in English. The main purpose of the course is to provide its’ participants chances to engage in discussions of a variety of topics. Each session will have its own theme and the themes will vary from formal academic topics to everyday life issues depending on the participants’ interests.

The language of the course is English. The course will be offered in the spring term of 2019 starting 26.4.2019. More information and registration in Korppi.

Teacher: Miia Konttinen

XHNK015 Focus on Pronunciation: Communicating more clearly in English (8 h)

This short module for university staff and researchers will cover key sounds in English which are challenging for users of English as a foreign language. We will compare differences between the mother tongue and English, with the goal of increasing awareness of the contrasts. Practical application of contrasts will be conducted in the language studio with individual feedback. 8 contact teaching hours. The course will be offered once a year in the spring term.

Language of Instruction: English. The course will be offered next time in the summer term of 2019, starting 20.5.2019. Further information and registration in Korppi.

Teacher: Lisa Lahtela 

 

Ruotsi

XHNK037 Ruotsin aktivointikurssi (12 t)

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat aktivoida ruotsin kielen taitojaan sekä saada rohkeutta ja varmuutta kielen käyttämiseen eri tilanteissa. Kurssilla käydään läpi erilaisia aiheita osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tavoitteena on suullisen kielitaidon monipuolinen harjoittaminen erilaisissa arkipäivän sekä työelämän tilanteissa. Kurssin opetuskieli on ruotsi.

Kurssi järjestetään seuraavan kerran syyslukukaudella 2019. 

Opettaja: Marja Lampinen

Suomi toisena kielenä/Finnish as a second language

XHNK016 Basic Finnish course for staff members (24 h)

Level: no previous knowledge of Finnish

The course is intended for the University’s international staff who have no prior knowledge of Finnish. The aim of the course is to learn the basics of the Finnish language and culture and to promote integration into the Finnish working environment. During the course we will practise both receptive and productive language skills, focusing on those needed in the academic working environment. In addition, strategic skills for language learning will be practised in order to make the most of the Finnish-speaking environment for language learning and to promote skills for independent language learning.

This course will be offered 3 times during academic year 2018-2019. Further information and registration in Korppi

XHNK049 Asiantuntijaviestintä / Expert Communication (8 h)

Taso: A2–B1

Kurssi on tarkoitettu yliopiston kansainväliselle henkilökunnalle, joka työskentelee monikielisessä ympäristössä. Kurssin tavoitteena on löytää strategioita ja välineitä oman alan tekstien lukemiseen ja niistä keskustelemiseen. Kurssilla harjoitellaan omaan työhön ja asiantuntijuuteen liittyvien media- ja tieteellisten tekstien lukemista sekä niistä kertomista ja keskustelemista.

Kurssi järjestetään kerran syksyllä 2018 ja keväällä 2018. Lisätietoa ja ilmoittautuminen Korpissa. 

Level: A2–B1

This course is intended for the University’s international staff members who work in a multicultural environment. The objective is to find strategies and tools for reading and discussing field-specific texts. The course includes exercises on reading, recounting and discussing scientific and media texts related to your own work and expertise.

The course is organised once in the autumn term 2018 and once in the spring term 2019. Further information and registration in Korppi.


XHNK048 Small talkista keskusteluun / From Finnish Small Talk to Conversation (12 h)

Taso: A1 

Kurssi on tarkoitettu yliopiston kansainväliselle henkilökunnalle, jolla on takanaan vain vähän suomen kielen opintoja (esim. Basic Finnish). Kurssin tavoitteena on tutustua muutamaan akateemisessa työelämässä tyypilliseen informaaliin viestintätilanteeseen, kuten lyhyet rutiinimaiset työtoverin kanssa käytävät small talk -tilanteet/keskustelut. Osallistujat voivat itse valita harjoiteltavia vuorovaikutustilanteita. Kurssin harjoitusmuotoina ovat puhe- ja kuullunymmärtämisharjoitukset sekä mahdolliset videoinnit.

Kurssi järjestetään keväällä 2019. Lisätietoa ja ilmoittautuminen Korpissa. 

Level: A1

The course is intended for the University’s international staff who have studied only a little Finnish (e.g. the Basic Finnish course). The objective of the course is to practise a few informal communication situations typical of the academic working world, such as short, routine small talk situations and conversations among co-workers. The participants can choose the interaction situations they wish to practise. The modes of study include conversation and listening comprehension exercises as well as potential video recordings of in-class simulations.

The course is organised in the spring term 2019. Further information and registration in Korppi.

XHNK060 Konsultaatiota suomen itseopiskeluun / Finnish self-study consultation (2 h)

Taso: sopii kaikille

Moduuli on tarkoitettu yliopiston kansainväliselle henkilökunnalle, joka haluaa kehittää itseopiskelutaitojaan. Moduulissa pohditaan ohjatusti omia suomen oppimisen tavoitteita ja kartoitetaan henkilökohtaisia kielenoppimisen polkuja, kuten tulevia kursseja ja itseopiskelumahdollisuuksia. Moduuliin voi osallistua useita kertoja.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen Korpissa. 

Level: suits all levels

The module is intended for the University’s international staff members who want to develop their self-study skills. The module provides the opportunity to discuss your own goals in learning Finnish and to map your individual language learning paths, such as future courses and self-study options. You can participate in the module more than once.

Further information and registration in Korppi.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto