Yliopiston kielikeskus

Henkilöstökoulutus

Kielikeskus järjestää kieli- ja viestintäkoulutusta yliopiston henkilöstölle yhteistyössä henkilöstökoulutuksen kanssa. Koulutus tarjoaa tukea monikulttuurisessa työyhteisössä toimimiseen, taitoja vieraalla kielellä opettamiseen ja varmuutta esimiesviestintään. Henkilöstökoulutukseen osallistumisesta on hyvä sopia esimiehen kanssa ennen ilmoittautumista.

Yliopiston henkilöstö voi myös osallistua kielikeskuksen opetustarjonnassa oleville perus- ja jatko-opiskelijoille suunnatuille kursseille, jos ryhmissä on tilaa. Jos löydät opetustarjonnasta sinua kiinnostavan kurssin, ota yhteyttä kurssin opettajaan ennen ilmoittautumista.

Kieli- ja viestintäopinnot lukukausittain.

Lisätietoja henkilöstökoulutuksesta yliopiston henkilöstökoulutusportaalista.
Katso lisää kielikeskuksen opetustarjontaa osoitteessa http://kielikeskus.jyu.fi/opetus.
Jatko-opiskelijoille tarkoitetut kurssit https://kielikeskus.jyu.fi/jatko-opiskelijoille.


XHNK000 TACE - Teaching Academic Content through English

Englanninkielistä opetusta antavan opetushenkilöstön täydennyskoulutusohjelman tavoitteena on kehittää kielellisiä, viestinnällisiä ja pedagogisia valmiuksia käyttää englantia omalla alallaan erityyppisissä ja erimediaisissa opetus-, oppimis- ja ohjaustilanteissa. Erityistä huomiota kiinnitetään monikielisen ja -kulttuurisen kommunikaation ja pedagogiikan harjoitteluun. Lisätietoja TACE-sivulta.

Vuorovaikutus ja viestintä

XHNK011 Puheääni ja Alexander-tekniikka (8 t)

Kurssi on tarkoitettu kaikille oman puheäänensä toimivuuden parantamisesta kiinnostuneille.

Monessa ammatissa tarvitaan kestävää, kantavaa ja viestinnällisesti toimivaa ääntä. Usein omaan äänenkäyttöön kiinnitetään huomiota vasta, kun ääni on rasittunut tai väsynyt. Tällä kurssilla saat työkaluja oman äänen toimivuuden kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Lähtökohtana kurssilla on oma ääni sellaisena kuin se on ja oman äänen arvostaminen. Tavoitteena on vähentää turhaa lihastyötä äänentuotosta ja oppia harjoituksia, joiden avulla voi huomata oman äänen ongelmakohtia ja purkaa niitä sekä vahvistaa oman äänen vahvuuksia. Kurssi järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella.

Kurssi järjestetään seuraavan kerran 21.11.2016 alkaen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=203125

Opettaja: Anne Alanne

XHNK041 Kolahtaako kulttuurit? (8 t)

Kurssi sopii kaikille, jotka tarvitsevat työssään tietoa ja/tai työvälineitä kulttuurienvälisestä viestinnästä.

Kurssilla tutustutaan kulttuurienvälisen viestinnän peruselementteihin ja siihen, miten erilaiset tavat oppia, ajatella ja viestiä näkyvät käytännön työssä ja vuorovaikutuksessa. Kurssilla käsitellään erilaisia näkökulmia monikielisyyteen ja kulttuurienvälisyyteen, sekä tarkastellaan kriittisesti erilaisia perinteisiä kulttuurisia selityksiä vuorovaikutukselle.

Kurssi järjestetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran kevätlukukaudella 2018.

Opettaja: Lotta Kokkonen

XHNK051 Eväitä esiintymiseen (6 t)

Kaikki yliopiston henkilökuntaan kuuluvat esiintyvät työssään lähes päivittäin. Esiintymistaitoja tarvitaan niin virallisissa puheissa, laitosesittelyissä kuin kahvipöytäkeskusteluissakin. Kurssilla saat tietoa siitä, miten rakennat vakuuttavan ja vaikuttavan puheenvuoron tai puhe-esityksen.

Lisäksi pohdiskelemme miten esität asiasi innostavasti ja kiinnostavasti eri kuulijoille sekä miten perustelet mielipiteesi uskottavasti. Kurssilla harjoitellaan myös puhe-esitysten analysointia ja palautteen antamista. Kurssi koostuu kolmesta luennosta (ja valinnaisesta itsenäisestä työskentelystä).

Kurssi järjestetään seuraavan kerran 24.3.2017 alkaen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=197453 

Opettaja: Mikko Jäkälä

XHNK056 Vuorovaikutusosaamisesta työhyvinvointia (4 t) 

Mikä on vuorovaikutusosaamisen merkitys työyhteisön toimivassa arjessa? Kuinka vuorovaikutusosaaminen ja työhyvinvointi liittyvät toisiinsa? Miten tukea työyhteisön työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä?

Vuorovaikutusosaamisesta työhyvinvointia -työpajan tavoitteena on lisätä ymmärrystä vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkityksestä työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja lisäämisessä työyhteisössä. Lisäksi tarkastellaan työssä ja työyhteisössä voimauttavia ja kuormittavia viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöitä. Lisäksi pohdiskellaan tuen muotoja, joilla voidaan sekä tukea työhyvinvointia että työyhteisön yhteisöllisyyttä.

Kurssi järjestetään seuraavan kerran 23.11.2016 alkaen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=205100

Opettajat: Teija Lukkari

XHNK057 Vireyttä kampusviestintään (4 t)

Yliopiston henkilökunta tarvitsee työssään yhä enemmän taitoa kirjoittaa muitakin kuin tieteellisiä ja hallinnollisia tekstejä. Kurssin luennoilla käsitellään vetävän kampusviestinnän piirteitä ja saadaan eväitä tiedottavien ja markkinoivien yleistajuisten tekstien tuottamiseen. Kurssi järjestetään seuraavan kerran kevätlukukaudella 2017.

Kurssi järjestetään seuraavan kerran 18.1.2017 alkaen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=200189

Opettaja: Heli Hämäläinen

XHNK058 Ryhtiä riveihin ja tarkkuutta tekstiin (4 t)

Kieli muuttuu ja kielenhuollon ohjeet uusiutuvat jatkuvasti. Kurssin luennoilla päivität oikeinkirjoitusosaamisesi, kertaat tärkeimmät kielenhuollon periaatteet ja opit ryhdistämään jokapäiväisiä kirjoituksiasi. Kurssi järjestetään seuraavan kerran kevätlukukaudella 2017.

Kurssi järjestetään seuraavan kerran 22.3.2017 alkaen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=200206

Opettaja: Heli Hämäläinen

XHNK059 Notkeutta nettiteksteihin (4 t)

Kirjoitatko tekstejä nettiin? Verkkosivut, sosiaalisen median kanavat ja muut internetin uudet kirjoittamisen ympäristöt vaativat taitoa taivutella samaa asiasisältöä erilaisiin muotoihin. Kurssin luennoilla perehdytään internetin tyypillisiin tekstilajeihin, saadaan apuvälineitä eri julkaisukanaviin sopivien tekstien tuottamiseen ja opitaan, millaista jälkihoitoa nettitekstit tarvitsevat. Kurssi järjestetään seuraavan kerran kevätlukukaudella 2017.

Kurssi järjestetään seuraavan kerran 3.5.2017 alkaen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=200208

Opettaja: Heli Hämäläinen

XHNK063 Kirjoittamisen ohjaaminen: osa I

Tämä koulutus on ensimmäinen osa kaksiosaisesta Kirjoittamisen ohjaaminen -kokonaisuudesta. Suosittelemme osallistumaan myös jälkimmäiseen koulutuspäivään [linkki koulutuksen Korppi-sivulle], mutta koulutus toimii myös itsenäisesti.

Miksi tieteellinen kirjoittaminen on opiskelijoiden mielestä hankalaa? Miksi opinnäytteet jäävät helposti kesken? Mistä kirjoittamisen ohjaamisessa oikeastaan on kyse?

Kirjoitusprosessin tukeminen -koulutuksen taustalla on tarve laajentaa ymmärrystä tieteellisestä kirjoittamisesta ja opinnäytteiden kirjoitusprosesseista. Koulutuksen tavoitteena on antaa tukea ja käytännön välineitä opiskelijoiden tieteellisen kirjoittamisen ohjaamiseen.

Tässä neljän tunnin koulutuksessa keskitytään kirjoittamisen ohjaamisen perusasioihin, kuten kirjoitusprosessin vaiheiden ja opiskelijan kirjoittamishaasteiden tunnistamiseen. Näitä teemoja lähestytään osallistujien kokemusten, tutkimustiedon sekä käytännön harjoittelun kautta.

Koulutus sopii hyvin kaikille tutkijoille ja opettajille, jotka haluavat kehittyä suomenkielisten opinnäytteiden (kanditöiden, gradujen ja väitöskirjojen) ohjaajina. Koulutuksen mahtuu kerrallaan 25 osallistujaa. Jotta koulutuksessa voidaan huomioida osallistujien tarpeet, sisältyy siihen pieni ennakkokysely.

Kurssi järjestetään ensimmäisen kerran kevät lukukaudella 2017 alkaen 20.1.2017.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=205158

Opettajat: Elina Jokinen ja Heidi Kuitunen

XHNK064 Kirjoittamisen ohjaaminen: osa II

Tämä on jälkimmäinen osa kaksiosaisesta Kirjoittamisen ohjaaminen -kokonaisuudesta. Suosittelemme osallistumaan molempiin koulutuspäiviin, mutta koulutus toimii myös itsenäisesti.

Milloin on oikea aika antaa palautetta? Mitä asioita keskeneräisestä tekstistä kannattaa kommentoida? Onko ohjaaja oikolukija?

Palautteen antaminen -koulutuksen taustalla on tarve laajentaa ymmärrystä tieteellisestä kirjoittamisesta ja opinnäytteiden kirjoitusprosesseista. Koulutuksen tavoitteena on tarkastella palautetta osana opinnäytteen ohjaamista. Keskeisenä teemana on palautteen antaminen keskeneräisestä tekstistä. Aihetta käsitellään osallistujien kokemusten, tutkimustiedon, esimerkkien sekä käytännön harjoittelun kautta.

Koulutus sopii hyvin kaikille tutkijoille ja opettajille, jotka haluavat kehittyä suomenkielisten opinnäytteiden (kanditöiden, gradujen ja väitöskirjojen) ohjaajina. Koulutuksen mahtuu kerrallaan 25 osallistujaa. Jotta koulutuksessa voidaan huomioida osallistujien tarpeet, sisältyy siihen pieni ennakkokysely.

Kurssi järjestetään ensimmäistä kertaa kevätlukukaudella 2017 alkaen 27.1.2017.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=205159

Opettajat: Elina Jokinen ja Heidi Kuitunen

Kampusenglantia/Working on Campus in English

XHNK038 Working on Campus in English: Activate your English (12 t)

Onko englannin opinnoistasi jo hetki aikaa? Onko englanninkielen taitosi päässyt ruostumaan? Haluaisitko kerrata englannin perusteita? Tällä kurssilla voit kehittää valmiuksiasi ja saada rohkeutta käyttää englantia työssäsi ja arkipäivän tilanteissa.

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka hallitsevat englannin perusteet, mutta haluavat lisää rohkeutta käyttää englantia osana työtään.  Kurssilla tehdään paljon erilaisia käytännön harjoituksia. Kurssilla opit esimerkiksi:

  • käyttämään työelämän sanastoa ja sanontoja
  • neuvomaan ja opastamaan englanniksi
  • kertomaan yliopistosta työ- ja opiskeluympäristönä
  • viestimään selkeästi ja tehokkaasti sähköpostitse ja puhelimitse

Kurssin opetuskielet ovat englanti ja suomi. Kurssi järjestetään seuraavan kerran 9.9.2016 alkaen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=203872

Opettaja: Miia Konttinen

XHNK039 Working on Campus in English: Develop your English (12 h)

Are you occasionally required to use English in your work? Do you feel that you lack the competence or the confidence to use English? This course provides you with tools to use English more fluently and effectively. Furthermore it gives a confidence boost to put your skills into use.

This course is targeted for staff members with intermediate English competence who wish to develop their skills further. The course consists of a variety of activities that aim at developing for example the following skills:

  • Explaining and clarifying issues related to the university as an organization.
  • Giving instructions and guidance to fellow staff members as well as students.
  • Mastering the art of small talk.

The language of instruction is English. The course will be offered next time in the autumn term 2016 starting 9.9.2016.

Further information and registration in Korppi: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=203883

Teacher: Miia Konttinen

XHNK065 Working on Campus in English: Focus on your Grammar (12 h)

Would you like to revisit the basics of English grammar and gain new insights to it? Do you wish to gain more fluency to your English writing? Would you like to learn new strategies for improving your writing in English in relation to your daily tasks at work? This course provides you guidance for overcoming those tricky situations with English grammar and gives you tips for writing more effectively, fluently and politely in English. Moreover, the course will help you in terms of coping with the writing process as a whole, as well as boost your confidence to seize the work assignments, which require the use of written English.

The language of instruction is English. The course will be offered for the first time in the spring term of 2017 starting 7.4.2017.

Further information and registration in Korppi: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=210535

Teacher: Miia Konttinen

XHNK040 Working on Campus in English: Fine-tune your English (12 h)

Do you need to use English on a daily basis in your work? Are you able to cope with English but still wish to polish your skills? Are you required to give professional presentations or deliver informal or formal speeches in English? Is hosting foreign guests part of your job? Do you wish to become more fluent and above all more comfortable in terms of using English?

This course is targeted for staff members with good command of English and who wish to fine-tune their skills. The course consists of a variety of activities and the main focus is on developing oral skills. By the end of the course you will know how to:

  • prepare and give different types of professional oral presentations
  • deliver formal and informal speeches
  • communicate in formal and academic situations in English.

The language of instruction is English. The course will be offered once a year in the autumn term of 2016 starting 28.10.2016.

Further information and registration in Korppi: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=203889

Teacher: Miia Konttinen

XHNK062 Working on Campus in English: Engage in Discussion (12 h)

Do you wish to gain more confidence and overall fluency to engaging in discussion in English? Do you sometimes feel reluctant to actively participate in discussions due to a fear of “not finding the right words” or not understanding your counterpart’s message? Are you at times puzzled by the different tones and nuances in discussion if the language is English? Are you often thinking about the possible differences of formal and informal language when talking in English?

This course is targeted for staff members with a relatively good command of English and who wish to become more confident and active participants in formal as well as informal discussions in English. The main purpose of the course is to provide its’ participants chances to engage in discussions of a variety of topics. Each session will have its own theme and the themes will vary from formal academic topics to everyday life issues depending on the participants’ interests.

New course. The language of the course is English. The course will be offered in the spring term of 2017 starting 19.4.2017.

Further information and registration in Korppi: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=204888

Teacher: Miia Konttinen

XHNK015 Focus on Pronunciation: Communicating more clearly in English (8 h)

(Language of Instruction: English)

This short module for university staff and researchers will cover key sounds in English which are challenging for users of English as a foreign language. We will compare differences between the mother tongue and English, with the goal of increasing awareness of the contrasts. Practical application of contrasts will be conducted in the language studio with individual feedback. 8 contact teaching hours. The course will be offered once a year in the spring term.

The course will be offered next time in the summer term 2017, starting 22.5.2017.

Further information and registration in Korppi: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=203748

Teacher: Lisa Lahtela

Aktivointikurssit

XHNK037 Ruotsin aktivointikurssi (12 t)

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat aktivoida ruotsin kielen taitojaan sekä saada rohkeutta ja varmuutta kielen käyttämiseen eri tilanteissa. Kurssilla käydään läpi erilaisia aiheita osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tavoitteena on suullisen kielitaidon monipuolinen harjoittaminen erilaisissa arkipäivän sekä työelämän tilanteissa. Kurssin opetuskieli on ruotsi.

Kurssi järjestetään joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran syyslukukaudella 2017.

Opettaja: Marja Lampinen

XHNK019 Ranskan perustaitojen aktivointia (12 t)

Onko sinulla taustalla joitakin keskenjääneitä ranskan alkeis- tai jatkokursseja? Haluaisitko palata ranskan opintojen pariin, kerrata perusrakenteita ja sanastoa, voidaksesi myöhemmin kommunikoida ranskaksi työelämässä?

Kurssi järjestetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran syyslukukaudella 2018.

XHNK024 Saksan kielitaidon aktivointikurssi (12 t)

Kurssilla käydään läpi erilaisia aiheita osallistujien toivomusten mukaan. Pari- ja pienryhmätyöskentelyä, lyhyitä suullisia esityksiä. Tavoitteena on suullisen kielitaidon monipuolinen harjoittaminen. Kerromme itsestämme, omasta työstä ja opiskelemastamme alasta. Opetellaan akateemisessa työympäristössä tarvittavaa sanastoa, fraaseja ja sanontoja.

Kurssi järjestetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran kevätlukukaudella 2018.

Opettaja: Joachim Böger

XHNK022 Venäjän kielitaidon aktivointikurssi (12 t)

Вы говорите по-русски? Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat aiemmin opiskelleet venäjää, mutta kielitaito on päässyt ruostumaan. Kurssilla palautellaan mieleen perussanavarastoa ja kielioppia sekä rohkaistaan käyttämään venäjää. Kurssi painottuu suullisen kielitaidon harjoitteluun erilaisissa arkipäivän ja työelämän tilanteissa.

Kurssi järjestetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran kevätlukukaudella 2018.

Opettaja: Margarita Pietarinen

XHNK026 Espanjan aktivointikurssi (12 t)

Haluaisitko palata espanjan opintojen pariin? Kurssilla vahvistetaan perussanavarastoa ja aktivoidaan jo oppittua kielioppia jotta voit viestiä espanjaksi. Kurssi painottuu suullisen kielitaidon harjoitteluun sekä erilaisissa arkipäivän tilanteissa että työelämässä.

Kurssi järjestetään kevätlukukaudella 2017 alkaen 9.3.2017.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=167848

¡Bienvenidos a estudiar español!

Suomi toisena kielenä/Finnish as a second language - Autumn 2016

XHNK016 Basic Finnish course for staff members (24 h)

Level: no previous knowledge of Finnish

The course is intended for the University’s international staff who have no prior knowledge of Finnish. The aim of the course is to learn the basics of the Finnish language and culture and to promote integration into the Finnish working environment. During the course we will practise both receptive and productive language skills, focusing on those needed in the academic working environment. In addition, strategic skills for language learning will be practised in order to make the most of the Finnish-speaking environment for language learning and to promote skills for independent language learning.

This course will be offered in the autumn term 2016, 1st period.

Further information and registration: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=203205

Teacher: Johanna Eloranta

XHNK045 Ryhmäviestintä / Group communication in Finnish (12 h)

Suomi käyttöön kollegoiden kanssa

Taso: A1

Kurssi on tarkoitettu yliopiston kansainväliselle henkilökunnalle, jolla on takanaan vain vähän suomen kielen opintoja (esim. Basic Finnish). Kurssin tavoitteena on saada valmiuksia alkeiskielitaidon soveltamiseen työkontekstissa. Kurssilla harjoitellaan osallistumista työyhteisön suomenkielisiin sosiaalisiin tilanteisiin, kuten kahvipöytäkeskusteluihin. Lisäksi pohditaan mahdollisuuksia osallistua tuetusti esimerkiksi suomenkielisiin palavereihin.

Kurssi järjestetään seuraavan kerran syyslukukaudella 2016, 2. periodi.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=203219

Opettaja: Jenni Hirvonen

Using Finnish with your colleagues

Level: A1

The course is intended for the University’s international staff members who have studied only a little Finnish (e.g. the Basic Finnish course). The aim of the course is to prepare the participants for using elementary Finnish skills in workplace contexts. They will practise participating in social interaction situations at the workplace, such as coffee beak conversations. The possibilities for supported participation in, for example, meetings in Finnish will also be discussed.

This course will be offered in the autumn term 2016, 2nd period.

Further information and registration: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=203219

Teacher: Jenni Hirvonen

XHNK055 Kampusviestintää suomeksi / Communicating in Finnish on the Campus (8 h)

Selviydy kampushallinnossa suomeksi

Taso: B1-B2

Kurssi on tarkoitettu yliopiston kansainväliselle henkilökunnalle, jolla on toimiva suomen peruskielitaito. Kurssin tavoitteena on mahdollistaa aktiivinen osallistuminen ajankohtaisiin työyhteisöä koskeviin viestintätilanteisiin. Kurssilla luetaan yliopiston ajankohtaisia hallinnollisia tekstejä, kuten tiedotteita ja työsuhteeseen liittyviä dokumentteja, ja keskustellaan niistä.

Kurssi järjestetään seuraavan kerran syyslukukaudella 2016, 2. Periodi.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=203208

Opettaja: Johanna Eloranta

Managing in campus administration in Finnish

Level: B1–B2

This course is intended for international University staff members who have functional basic Finnish skills. The course objective is to enable active participation in topical communication situations concerning the work community. The course includes reading and discussing essential university administrative texts, such as bulletins and employment relationship documents.

This course will be offered in the autumn term 2016, 2nd period.

Further information and registration: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=203208

Teacher: Johanna Eloranta

XHNK054 Suomen kielen ääntämiskurssi / Finnish Pronunciation (4 h)

Taso: A

Kurssi on tarkoitettu yliopiston kansainväliselle henkilökunnalle, jolla on takanaan vain vähän suomen kielen opintoja. Kurssin tavoitteena on oppia kuulemaan ja tiedostamaan ääntämisen kannalta olennaisia suomen kielen erityispiirteitä ja oppia erilaisia tapoja harjoitella niitä omassa puheessa. Kurssilla harjoitellaan kielistudiossa erilaisten kuuntelu- ja ääntämisharjoitusten avulla suomen kielelle ominaisten piirteiden erottamista ja ääntämistä.

Kurssi järjestetään syyslukukaudella 2016, 1. periodi.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=197601

Opettaja: Tuija Lehtonen

Level: A

The course is intended for the University’s international staff members who have studied only a little Finnish. The aim is to learn to hear and become aware of the special features of Finnish essential for pronunciation, and to acquire different ways to practise these features in one’s own speech. The course includes listening and pronunciation exercises in the language lab in order to develop the ability to distinguish and pronounce the typical features of Finnish.

This course will be offered in the autumn term 2016, 1st period.

Further information and registration in Korppi: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=197601

Teacher: Tuija Lehtonen

Suomi toisena kielenä/Finnish as a second language - Spring 2017

XHNK016 Basic Finnish course for staff members (24 h)

Level: no previous knowledge of Finnish

The course is intended for the University’s international staff who have no prior knowledge of Finnish. The aim of the course is to learn the basics of the Finnish language and culture and to promote integration into the Finnish working environment. During the course we will practise both receptive and productive language skills, focusing on those needed in the academic working environment. In addition, strategic skills for language learning will be practised in order to make the most of the Finnish-speaking environment for language learning and to promote skills for independent language learning.

This course will be offered in the spring term 2017, 3rd period.

Further information and registration: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=203236

Teacher: Jenni Hirvonen

XHNK048 Small talkista keskusteluun / From Finnish small talk to conversation (8 h)

Small talkia työkavereiden kanssa / Workplace small talk in Finnish

Taso: A1

Kurssi on tarkoitettu yliopiston kansainväliselle henkilökunnalle, jolla on takanaan vain vähän suomen kielen opintoja (esim. Basic Finnish). Kurssin tavoitteena on tutustua muutamaan akateemisessa työelämässä tyypilliseen informaaliin viestintätilanteeseen, kuten lyhyet rutiinimaiset työtoverin kanssa käytävät small talk -tilanteet/keskustelut. Osallistujat voivat itse valita harjoiteltavia vuorovaikutustilanteita. Kurssin harjoitusmuotoina ovat puhe- ja kuullunymmärtämisharjoitukset sekä mahdolliset videoinnit.

Järjestetään seuraavan kerran kevätlukukaudella 2017, 4. periodi.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=203235

Opettaja: Maaria Oksala

Level: A1

The course is intended for the University’s international staff who have studied only a little Finnish (e.g. the Basic Finnish course). The objective of the course is to practise a few informal communication situations typical of the academic working world, such as short, routine small talk situations and conversations among co-workers. The participants can choose the interaction situations they wish to practise. The modes of study include conversation and listening comprehension exercises as well as potential video recordings of in-class simulations.

This course will be offered in the spring term 2017, 4th period.

Further information and registration: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=203235

Teacher: Maaria Oksala

XHNK049 Asiantuntijaviestintä / Expert Communication (12 h)

Oman alan tekstit tutuksi

Taso: A2-B1

Kurssi on tarkoitettu yliopiston kansainväliselle henkilökunnalle, joka työskentelee monikielisessä ympäristössä. Kurssin tavoitteena on löytää strategioita ja välineitä oman alan tekstien lukemiseen ja niistä keskustelemiseen. Kurssilla harjoitellaan omaan työhön ja asiantuntijuuteen liittyvien mediatekstien lukemista sekä niistä keskustelemista.

Kurssi järjestetään seuraavan kerran kevätlukukaudella 2017, 4. periodi.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=203229

Opettaja: Laura Kananen

Handling field-specific texts

Level: A2–B1

This course is intended for the University’s international staff members who work in a multicultural environment. The objective is to find strategies and tools for reading and discussing field-specific texts. The course includes exercises on reading and discussing media texts related to your own work and expertise.

This course will be offered in the spring term 2017, 4th period.

Further information and registration: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=203229

Teacher: Laura Kananen

XHNK054 Suomen kielen ääntämiskurssi / Finnish Pronunciation (4 h)

Taso: B

Kurssi on tarkoitettu yliopiston kansainväliselle henkilökunnalle, jolla on toimiva suomen peruskielitaito. Kurssin tavoitteena on oppia kuulemaan ääntämisen kannalta olennaisia suomen kielen erityispiirteitä ja oppia erilaisia tapoja harjoitella niitä omassa puheessa. Kurssilla harjoitellaan kielistudiossa erilaisten kuuntelu- ja ääntämisharjoitusten avulla suomen kielelle ominaisten piirteiden ääntämistä sekä intonaatiota ja sanapainoa.

Kurssi järjestetään kevätlukukaudella 2017, 3. periodi.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=199075

Opettaja: Tuija Lehtonen

Level: B

The course is intended for the University’s international staff members who have functional basic Finnish skills. The aim is to learn to hear the special features of Finnish that are essential for pronunciation and to acquire different ways to practise these features in one’s own speech. The course includes listening and pronunciation exercises in the language lab, which will develop the ability to pronounce the typical features of Finnish as well as mastery of intonation and stress.

This course will be offered in the spring term 2017, 3rd period.

Further information and registration in Korppi: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=199075

Teacher: Tuija Lehtonen

XHNK060 Konsultaatiota suomen itseopiskeluun / Finnish self-study consultation (2 h)

Taso: sopii kaikille

Moduuli on tarkoitettu yliopiston kansainväliselle henkilökunnalle, joka haluaa kehittää itseopiskelutaitojaan. Moduulissa pohditaan ohjatusti omia suomen oppimisen tavoitteita ja kartoitetaan henkilökohtaisia kielenoppimisen polkuja, kuten tulevia kursseja ja itseopiskelumahdollisuuksia. Moduuliin voi osallistua useita kertoja.

Moduuli järjestetään kevätlukukaudella 2017, 3. periodi.

Opettajat: Johanna Eloranta ja Maaria Oksala

Level: suits all levels

The module is intended for the University’s international staff members who want to develop their self-study skills. The module provides the opportunity to discuss your own goals in learning Finnish and to map your individual language learning paths, such as future courses and self-study options. You can participate in the module more than once.

This module will be offered in the spring term 2017, 3rd period.

Teachers: Johanna Eloranta and Maaria Oksala

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto