FINELC

FINELCin tavoitteet ja toiminta

Finelcin tavoitteena on kielikeskusten verkostoitumisen kautta

  • vahvistaa eurooppalaista monikielisyyttä kehittämällä kielten ja viestinnän opetusta,
  • parantaa kielten opiskelu- ja oppimismahdollisuuksia,
  • kehittää arviointikäytänteitä ja laadunvarmistusta hyödyntämällä niitä vahvuuksia ja mahdollisuuksia, joita yhteistyön kautta voidaan saavuttaa.

Finelcin toiminnasta

  • Finelcin päätösvaltaa käyttää Suomen yliopistojen kielikeskusten johtajien neuvosto, joka kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa
  • kaksipäiväiset kielikeskuspäivät järjestetään joka toinen vuosi jossakin Finelc-verkostoon kuuluvassa yliopistossa. Seminaariin osallistuu yleensä noin 250 kielikeskusten opettajaa ja hallintohenkilökuntaa
  • Kielikeskukset järjestävät vuosittain myös useita muita tapaamisia, kuten kielikohtaisia opettajien tapaamisia tai hallintohenkilökunnalle suunnattuja tapaamisia
FINELC
FINELC

Kielikeskusten FINELC-verkosto