FINELC

FINELCin strategia

Missio

Finelcin tehtävänä on tehostaa Suomen yliopistojen kielikeskusten verkostoitumista sekä hyödyntää niiden yhteisiä vahvuuksia ja tietoyhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia ja siten kehittää kaikille yliopisto-opiskelijoille tarkoitettua kielten ja viestinnän opetusta, opiskelu- ja oppimismahdollisuuksia ja arviointikäytänteitä sekä varmistaa laatua.

Toimintaa ohjaavat periaatteet

  • Verkostoituva yhteistyö edellyttää jatkuvaa luottamuksen ja tasa-arvon vahvistamista.
  • Yhteistyö edistää asiantuntijuuden kehittämistä yksityisestä jaettuun.
  • Korkean pedagogisen laadun varmistaminen perustuu kriittiseen ja rakentavaan asiantuntijuuteen sekä pedagogisen muistin tallentamiseen ja hyödyntämiseen.
  • Yhteiskunnan kehitys, elinikäinen oppiminen ja oppijoiden muuttuvat tarpeet edellyttävät kykyä reagoida muutoksiin (aika ja paikka, uudet alat, työskentely- ja suoritustavat) tarkoituksenmukaisesti.
  • Kielikeskukset ovat monikulttuurisia toimintaympäristöjä. Kansainvälisyys sekä monikielisyys ja -kulttuurisuus ohjaavat kielikeskusten verkoston toimintaa.

Toimintaympäristö

Viestimien nopea kehitys sekä uusien viestintämahdollisuuksien syntyminen korostavat entisestään viestinnän periaatteiden tuntemusta. Kansainvälistyvän ja nopeasti muuttuvan työelämän kasvavat viestintätarpeet edellyttävät vieraiden kielten taidon lisäksi vaihtuvien viestintäroolien ja -menetelmien tunnistamista ja omaksumista. Kehittyvässä kielten- ja viestinnänopetuksessa tiedon hankinnan ja oppimaan oppimisen tavat ja välineet tulevat keskeisiksi. Opetus toteutetaan oppijalle merkityksellisissä ja luontevissa oppimisympäristöissä.

Korkeakoululaitoksen kehitys on tuonut uusia yhteistyökumppaneita, mm. ammattikorkeakoulut ja eurooppalaiset verkostot. Koska Euroopan unionin korkeakoulupoliittiset linjaukset edellyttävät tutkintojen vertailtavuutta ja läpinäkyvyyttä, samoja linjauksia on noudatettava myös kieli- ja viestintäopinnoissa.

FINELC
FINELC

Kielikeskusten FINELC-verkosto