FINELC

Suomen yliopistojen kielikeskusten verkosto

FINELC

Kielikeskusten verkosto on FINELC

Verkoston tehtävänä on tarjota rakenteita kielikeskusten yhteistyölle. Verkosto tukee kielikeskuksia niiden perustehtävän hoitamisessa, toiminnan kehittämisessä sekä laadunvarmistuksessa. Kielikeskusten yhteisiä haasteita ovat tarve monipuolistaa kieli- ja viestintätaitojen oppimis- ja opetusmahdollisuuksia, opiskelun ja työelämän vaatimusten kasvu, liikkuvuuden edistäminen sekä laatujärjestelmien käyttöönotto.

Verkosto on jäsenenä CercleSissä, kielikeskusten eurooppalaisessa liitossa ja toimii sen kansallisena toimielimenä. Lyhenne FINELC juontuu verkoston englanninkielisestä nimestä The Network of Finnish University Language Centres.

FINELC-verkosto perustuu yliopistojen väliseen sopimukseen, ja se kattaa 17 yliopistollista kielikeskusta ja vastaavaa laitosta.

FINELC
FINELC

Kielikeskusten FINELC-verkosto