08.05.2018

Takala Pauliina, yliopistonopettaja

Takala Pauliina, yliopistonopettaja
Puhelinnumero:
+358 40 8054976
Huone:
O 212

Japanin kielen yliopistonopettaja

Työtehtävät

Japanin kielen ja kulttuurin opetus alkeista akateemiselle tasolle kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä japanin kielen opetusharjoittelijoiden ohjaus  


Koulutus:

FM, aineenopettaja, Jyväskylän yliopisto 2008.
Japan Foundationin Japanin kielen ja kulttuurin opettajien täydennyskoulutus, Japani 2011.

Tutkimusintressit:

Kielivalinta, motivaatio, lähtömotivaatio.

 

Julkaisut:

https://research-publishing.net/display_article.php?doi=10.14705/rpnet.2015.000298

 

Lecturer in Japanese

Degrees:

MA, University of Jyväskylä 2008.
Program on Japanese language and culture, Japan Foundation, Japan 2011.

Research interests:

Language choice, motivation.