09.08.2018

Uusimäki Sonja, tuntiopettaja

Uusimäki Sonja, tuntiopettaja
Huone:
Ag D221.2

Työtehtävät

  • Ruotsin kielen tutkintoon kuuluvien opintojaksojen opetus
  • Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen opetus ja kehittäminen (kasvatustieteet)
  • Ruotsin kielen valmentava opetus
  • Kasvatustieteiden ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintopiste- ja terminologiatäydennykset sekä korvaavat kokeet

Koulutus

  • FM (ruotsin kieli, Jyväskylän yliopisto)
  • Ruotsin ja saksan kielen aineenopettajan pätevyys (Jyväskylän yliopisto)