Anna pa­lau­tet­ta kielikeskuksen si­vus­tos­ta / Give feed­back on the web­si­te

Lähetä palautetta kielikeskuksen uudesta verkkosivustosta. | Please send your feedback on the new website of the Language Centre.
Käyttämäsi laite / Device used