26.06.2018

Kursseille osallistuminen

Kursseille ilmoittautuminen ja osallistumisen vahvistaminen

Kaikille kursseille ilmoittaudutaan Korppi-opintotietojärjestelmässä. Opinnoissa pisimmälle ehtineillä on useimmiten etusija, mikäli ryhmään on enemmän ilmoittautuneita kuin on paikkoja. Korppi-ilmoittautuminen on myös vahvistettava. Vahvistamisaikaa on viikko ennen kurssin ilmoittautumisajan päättymistä. Korppi muistuttaa ilmoittautuneita vahvistamisesta. Ilmoittautumis- ja vahvistusajan päätyttyä Korppi poistaa ilmoittautuneiden joukosta ne, jotka eivät ole vahvistaneet ilmoittautumistaan. (POIKKEUS: viikolla 36 alkaville kursseille ilmoittautumista ei tarvitse vahvistaa.)

Jos ryhmä on vahvistamisen jälkeenkin täynnä ja olet varasijalla, tule ensimmäiseen tapaamiseen katsomaan, olisiko ryhmässä kuitenkin tilaa.

HUOM! Varmistaaksesi paikkasi kurssilla sinun on oltava vahvistamisesta huolimatta ensimmäisellä kerralla paikalla. Ota yhteyttä kurssin opettajaan viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua, jos et pääse aloituskerralle mukaan.

Muualla aiempia opintoja suorittaneiden opintopisteiden huomioonottaminen saattaa vaikuttaa jonotusjärjestykseen. Mikäli kaikki jo suorittamasi opintopisteet eivät näy Korpissa (esim. avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot, jotka hyväksiluetaan tutkintoon) tai olet maisteriopiskelija ja suorittanut alemman tutkinnon muussa korkeakoulussa, ota yhteyttä kurssin opettajaan sähköpostitse ja todista hänelle suorittamasi tutkinto viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Alemman tutkintosi opintopisteet (180 op) otetaan huomioon jonotuksessa.

Seuraa sähköpostiviestejä. Korpissa olevat tieto kurssille valituista ei välttämättä ole ajantasainen. Seuraa siis kurssin opettajalta sähköpostitse tulevaa tietoa. Huolehdi siitä, että sähköpostiosoitteesi on toimiva. 

Kurssin suorittaminen

Kurssitehtävät suoritetaan kurssin toteutusaikana. Mikäli sinulta kuitenkin jää kurssiin liittyviä tehtäviä suorittamatta kurssin aikana, on ne suoritettava saman lukuvuoden aikana opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Läsnäolo kursseilla

Kursseilla noudatetaan läsnäolovelvollisuutta. Kurssilta poissaolo voi olla hyväksyttävää sairauden tai muun pakottavan syyn takia. Poissaoloja voi olla enintään 20 % kurssin kontaktiopetustunneista. Opiskelijalla on vastuu hankkia poissaolon aikana kurssilla jaettu materiaali, että hän voi valmistautua seuraavalle opetuskerralle. 

Tutkintosääntö

Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 1.8.2015