15.01.2019

Tietoa virallisista kielitesteistä

Suomi ja ruotsi

Suomen kansalaisuuden anomista varten suosittelemme Yleisiä kielitutkintoja (YKI), joka perustuu jokapäiväisen elämän kielitaitoon. Lisätietoa YKI-tutkinnosta löytyy Opetushallituksen nettisivuilta: 
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot

Valtionhallinnon kielitutkinnot (VKT) perustuvat lakiin (424/2003) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta ja valtioneuvoston asetukseen suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003).

Valtionhallinnon kielitutkintojärjestelmän tutkintoja voidaan käyttää myös osoittamaan sellaista kielitaitoa, jota kansalaisuuslaki (359/2003) edellyttää Suomen kansalaisuuden saamiseksi. Kielitutkinnoissa voidaan osoittaa suomen tai ruotsin kielen suullinen, kirjallinen tai ymmärtämisen taito.

VKT-kielitutkintosuorituksia ottavat vastaan Opetushallituksen määräämät tutkintosuoritusten vastaanottajat.

Lisätietoja Opetushallituksesta: 
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/valtionhallinnon_kielitutkinnot

TISUS - Test i svenska för universitets- och högskolestudier
http://www.nordiska.su.se/tisus
 
Testi järjestetään myös Jyväskylässä, yhteyshenkilö kielikeskuksessa on Camilla Jauhojärvi-Koskelo (camilla.jauhojarvi-koskelo@jyu.fi).

Swedex - certifikatstest i svenska som främmande språk:
Testi järjestetään Helsingissä. Finns på nivåerna A2, B1 och B2.
Lisätietoja testistä: http://www.folkuniversitetet.se/swedex. 
Yhteystiedot: swedex@folkuniversitetet.se

Yleiset kielitutkinnot

Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille suunnattuja kielitaitotutkintoja. Tutkinnot mittaavat kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä - joko Suomessa tai ulkomailla. Kielitutkinnon voi suorittaa seuraavissa kielissä: englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi, venäjä.

Jyväskylässä YKI-testejä järjestää Jyväskylän kansalaisopisto. Lisätietoja testistä löydät Opetushallituksen tai SOLKI:n www-sivuilta.

Linkki YLEn Ykitreeneihin, jossa voit harjoitella suomen, ruotsin ja englannin testiä varten. 

Englanti

TOEFL – järjestetään Helsingissä. Lisätietoja TOEFL:n www-sivuilta.

IELTS – järjestetään Helsingissä. Lisätietoja Finnbritin www-sivuilta.

Cambridge ESOL (CAE ja CPE) – järjestetään Helsingissä.

Jos haet englanninkielisiin maisteriohjelmiin Jyväskylän yliopistossa, tarkista ohjelman hakuohjeista mitkä testit hyväksytään ja mikä taso vaaditaan.

HSK - Kiinan kielen taitotesti

Jyväskylä University conducts offcial HSK Test (Hanyu Shuiping Kaoshi) i.e. Chinese Language Proficiency Test. The test was launched for the non-Chinese native speakers (professional learners, non-professional learners, learners residing in China and overseas) to assess their abilities in using Chinese language in daily, academic and professional life. The HSK score certificate is required when applying the scholarships to study in China. Chinese Hanban together with 146 Chinese universities provides various kinds of scholarships to the Chinese language learners.

HSK is the official Chinese Test recognized by the Chinese Education Ministry. New HSK test consists of 6 levels, each includes Listening Comprehension, Reading Comprehension and Writing (HSK level 1- level 2 doesn’t have writing part).

HSKK, i.e. Chinese language proficiency Oral Test, consists of Basic, Intermediate and Advanced level. The oral test speech will be recorded during the test. Basic level contains Listen & Repeat, Listen & Answer and Answer the Questions. Intermediate level contains Listen & Repeat, Look & Tell and Answer the Questions. Advanced level contains Listen & Recount, Read & Paragraph and Answer the Questions.

The Language Centre of Jyväskylä University offers HSK preparation course. Practice HSK test papers can be found on Hanban website.

The Language Centre of Jyväskylä University conducts HSK  and HSKK tests every year, the following HSK test will take place on 2nd of December 2017. The deadline of HSK and HSKK test online registration is 6th of November 2017.

Further information can be found:  Introduction to HSK 2017
Contact person: Jiayi Li-Haapaniemi.

Ranska

DELF/DALF-kielitutkintoja sekä TCF-kielitasokoetta järjestää Ranskan instituutti Helsingissä. Lisätietoja instituutin sivuilta.

Saksa

DSH - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber.
Testin voi suorittaa Goethe-instituutissa Helsingissä.

TestDaF - testin voi suorittaa Goethe-instituutissa Helsingissä

Japani

Suomen japanin opettajain yhdistys järjestää kansainvälisen japanin taitotasokokeen joulukuussa pääkaupunkiseudulla. Kielikeskuksen Japani 5-kurssilla valmistaudutaan kokeeseen.

Lisätietoa: http://www.nihongo.fi/