15.10.2018

Kansainvälistyminen

Kielikeskuksen laajasta valikoimasta voit valita kursseja, jotka tukevat vaihtoonlähtöä tai työharjoittelua ulkomailla. Voit kansainvälistyä myös kotiyliopistossa - katso MoKO-todistus kieliopinnoista. 

Oletko lähdössä vaihtoon?

Jyväskylän yliopistossa opiskelijavaihtoa järjestää kansainväliset palvelut. Kansainvälisten palveluiden verkkosivuilta saat tietoa opiskelijavaihdosta, vaihtokohteista, hakuajoista sekä muista vaihtoon liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Vaihtoonlähtevien infon materiaalit

Kielitodistukset ja -testit

Joihinkin vaihto-ohjelmiin vaaditaan todistus kielitaidosta. Lisätietoa kielitaitotodistuksista ja virallisista kielitesteistä

Vaihdon tai harjoittelun jälkeen

Voit hakea vieraalla kielellä opiskelun perusteella opintopisteitä. 

Kielikeskuksen kansainvälisyyttä tukevat kurssit ja kieliharjoittelu

Kurssit

Kielivalikoimasta löydät kattavan valikoiman eri kielten kursseista. Katso myös kielikeskuksen muut kansainvälisyyttä tukevat kurssit. Yksi hyvä tapa kansainvälistyä opintojen kautta on pareittain tapahtuva Each One Teach One -opiskelu 

Kieliharjoittelu

Mo­ni­kie­li­nen kult­tuu­rien­vä­li­nen osaa­mi­nen (MoKO)

Monipuolista kielitaitoa ja kulttuurienvälistä osaamista tarvitaan elämän eri osa-alueilla. Työmarkkinoilla hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä kulttuurienvälinen osaaminen ja monipuoliset viestintätaidot ovat kilpailuvaltti.

Monikielinen kulttuurienvälinen osaaminen, MoKO


Monikielinen kulttuurienvälinen osaaminen (MoKO) antaa Jyväskylän yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille mahdollisuuden nostaa esiin opintojen aikana kertynyt osaaminen ja panostus kansainvälistymiseen, joka kootaan MoKO-todistukseen.

Kulttuurienvälinen osaaminen ja kielitaito voivat vahvistua lukuisilla kursseilla tai opiskelijan toimiessa esimerkiksi kansainvälisenä tuutorina. Kansainvälistymisvalmiuksia vahvistavat kurssit voivat sisältyä eri opintokokonaisuuksiin, tai ne voivat olla myös yksittäisiä kursseja ja/tai kieliopintoja. MoKO-todistuksessa näkyvät kielitaitoa ja kulttuurienvälistä osaamista vahvistavat kurssit, mikä auttaa hahmottamaan ja todentamaan opiskelijan saavuttamaa monikielistä kulttuurienvälistä osaamista

Lue lisää MoKO-todistuksesta sivuiltamme.

Photos above: Kati Rantala-Lehtola, Xiaoxiao Sun, Minna Sorri