15.10.2018

Aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluku (AHOT)

Jos olet suorittanut Jyväskylän yliopistossa tutkintoon vaadittavia kieli- ja viestintäopintoja vastaavat yliopistotasoiset opinnot muussa korkeakoulussa, voit saada merkinnän korvaavasta suorituksesta (katso korvaavuusperiaatteet). Hyväksilukuhakemuksen voit tuoda kielikeskukseen (Oppio 206) tai lähettää postissa (Yliopiston kielikeskus, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto). Hyväksiluku tallennetaan opiskelijatietojärjestelmään, jonne kirjataan suorituksen nimi, suorituspaikka sekä laajuus ja arvosana. Hyväksiluetut opintojaksot ja -kokonaisuudet näkyvät korvattu-merkinnällä. Hyväksiluvusta tiedotetaan opiskelijalle sähköpostitse tai kirjeitse. 

39_Note_150x150.pngKorvaavuushakemus tehdään tulostettavalla pdf- tai word-lomakkeella tai sähköisellä AHOT-lomakkeella. Voit myös hakea paperiversion kielikeskuksesta Oppion 2. kerroksen aulasta. Hakemuksen liitteenä tulee olla:

  • kahden henkilön oikeaksi todistama kopio tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta, josta käy ilmi suomalaisessa yliopistossa / korkeakoulussa aiemmin suoritetut opinnot
  • ao. oppilaitoksen opinto-oppaan kopio, jossa on kuvaus suoritetun kurssin sisällöstä ja laajuudesta

Ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen pää- tai sivuaineen opintojen perusteella voit hakea hyväksilukua pakollisiin / valinnaisiin kieliopintoihin (katso korvaavuusperiaatteet). Liitä hakemukseen kopio vaihtoyliopistosta saamastasi opintosuoritusotteesta ja/tai kielikurssin todistuksesta sekä kieliopinnoista kurssikuvaus. Hakemuksen huomautuksia ja lisätietoja -kohtaan kirjoita millä kielellä olet opinnot suorittanut.

Merkitse lomakkeeseen suoritatko sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon vaiko vain maisterin tutkinnon.

Jos et ole varma, mitä Jyväskylän yliopistossa vaadittavia viestintä- ja kieliopintoja suorituksesi korvaisi, jätä kyseinen kohta lomakkeessa tyhjäksi, mutta selvitä huomautuksia ja lisätietoja -kohtaan, mitä opintoja olet jo suorittanut Jyväskylässä ja mitä korvaavuuksia olet jo mahdollisesti saanut. Näiden tietojen perusteella suorituksillasi korvataan tilanteesi mukaan joko pakollisia tai muita kieli- ja viestintäopintoja. Opintosuoritusten korvaavuuksia arvioitaessa kriteereinä ovat aiempien suoritusten laajuus, sisältö ja vaativuustaso.