Uusimuotoiset viestintä- ja kieliopinnot

Yhdessä ainelaitosten ja tiedekuntien kanssa kielikeskus uudistaa kandidaatintutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot.

Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen (UVK) kehittäminen on tällä hetkellä kielikeskuksen laajamittaisin pedagogisen kehittämisen muoto. Uusimuotoiset viestintä- ja kieliopinnot ovat monikielisiä, tieteenalalähtöisiä ja oikea-aikaisia. Tavoitteena on eheä yliopisto-opintojen kokonaisuus, jossa viestintä- ja kieliopinnot kytkeytyvät ainelaitoksen opintoihin niitä tukien ja opiskelijoiden akateemista osaamista kehittäen. Suunnittelussa on huomioitu tiedekunnilta, laitoksilta ja opiskelijoilta saatu palaute sujuvaan ja mielekkääseen opiskeluun liittyen. Samalla opintojen sisällöt on päivitetty vastaamaan muuttuvan maailman tarpeita.

 

Re-think

Mikä muuttuu?

 • Tieteenalakohtaisten viestintä- ja kieliopintojen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kielikeskuksen opettajatiimi yhdessä ainelaitoksen ja tiedekunnan henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa
 • Uusimuotoiset viestintä- ja kieliopinnot muodostuvat ilmiölähtöisistä opintojaksoista (akateemiset tekstitaidot, monikielinen vuorovaikutus, tutkimusviestintä), joilla käytetään useita kieliä (suomi, englanti, ruotsi ym.) tutkinnon tavoitteiden mukaisesti
 • Uudistus koskee UVK:n käynnistymisen jälkeen opintonsa aloittavia kandidaattivaiheessa olevia opiskelijoita 

 

UVK_aikataulukuva.png

 

Aikataulu

Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen kehittämistyö tehdään vaiheittain eri tiedekunnissa. Suunnittelu on aikataulutettu kaikkien tiedekuntien osalta käytettävissä olevat resurssit huomioiden. Viimeiset pilotit käynnistyvät vuonna 2020. 

Laitokset ja tiedekunnat, joissa UVK on jo käynnissä:

 • fysiikan laitos
 • historian ja etnologian laitos  
 • kemian laitos
 • yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
 • kauppakorkeakoulu
 • kasvatustieteet

Suunnittelutyötä tehdään parhaillaan seuraavien laitosten ja tiedekuntien kanssa:

 • bio- ja ympäristötieteiden laitos
 • informaatioteknologian tiedekunta
 • liikuntatieteellinen tiedekunta
 • matematiikan ja tilastotieteen laitos
 • psykologian laitos

Seuraavat suunnittelukaudet käynnistyvät syksyllä 2019.

 

Tutustu tarkemmin UVK:n taustaan ja tavoitteisiin

Lisätietoja

 • Johtaja Peppi Taalas, peppi.taalas@jyu.fi, +358 50 5541720
 • Opetuksen kehittämisestä vastaava varajohtaja Juha Jalkanen, juha.jalkanen@jyu.fi, +358 400 276 754
 • Opintopäällikkö Ulla Lautiainen, ulla.lautiainen@jyu.fi, +358 400 248069