22.05.2019

Lue lisää Knowhausta / Read More

Uusia lukukoiria kampuksella Max Massimo.jpg

Yliopiston kielikeskus on syksystä 2018 lähtien järjestänyt opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi luku- ja kaverikoiratoimintaa. Kampuksen kaverikoiratoiminta on toteutettu yhteistyössä Student Life:n, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan sekä Kennelliiton kanssa. 

Viime vuoden aikana kielikeskuksen henkilökunnan kolme vapaaehtoistyötä tekevää kaveri- ja lukukoiraa  sekä kymmenen Keski-Suomen kaverikoiraa tapasivat yli 700 opiskelijaa. Opiskelijoita kohdattiin Mattilanniemen drop-in-koiratilassa (MaA104), kielikeskuksen kursseilla sekä opiskelijoiden mielenterveyspäivässä. Opiskelijoiden kokemukset koirien läsnäolosta kampuksella ovat olleet äärimmäisen positiivisia – koirat ovat auttaneet heitä stressin hallinnassa, kiireisen opiskelupäivän rauhoittamisessa ja kynnyksen madaltamisessa muiden ihmisten tapaamiseen. Toiminnasta on tekeillä kaksi pro gradu -tutkielmaa, joiden lisäksi toiminnan vaikuttavuutta selvitetään terveystieteiden ja psykologian näkökulmista tehtävällä tutkimuksella.  

nala.jpg

Yliopiston oma lukukoirareservi laajeni huomattavasti, kun tammikuun 2019 lopulla Kennelliitto järjesti  yhteistyössä kielikeskuksen kanssa lukukoiraohjaajien koulutuksen ja lukukoirien soveltuvuusarvioinnin. Koulutukseen osallistui 15 koirakkoa eli ohjaajaa ja koiraa, joista 5 koirakkoa on JYU:n henkilökuntaa ja he myös aloittavat vapaaehtoistyönsä yliopiston lukukoiratoiminnassa.  

Tästä pääset tutustumaan yliopiston koirakoihin.  

P.S. Jos olet kiinnostunut liittymään vapaaehtoisten joukkoon, lue lisää koiralta vaadituista ominaisuuksista ja toiminnasta yleensä Suomen Kennelliiton sivuilta osoitteesta: https://www.kennelliitto.fi/koirat/lukukoirat.

Kysy lisää tarvittaessa:   

  • Peppi Taalas, peppi.taalas@jyu.fi, koira-avusteinen pedagogiikka, Kennelliiton kaveri- ja lukukoiratoiminta
  • Hanna Laitinen, hanna.r.laitinen@jyu.fi, koirat osana opiskelijoiden hyvinvointia Jyväskylän yliopistossa 

KnowHau tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä Jyväskylän yliopistossa

Luna, Loke ja Sulo -Kaverikoira

Jyväskylän yliopiston kielikeskus, Student Life[1], Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta sekä Kennelliiton Kaveri- ja lukukoirat[2] aloittivat yhteistyössä hankkeen, jossa kaveri- ja lukukoiratoimintaa tuodaan kampukselle edistämään opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä. Yhdysvalloissa ja Kanadassa koiria on ollut kampuksella jo yli kymmenen vuoden ajan. Suomessa lukukoiria on käytetty tähän mennessä kouluissa ja kirjastoissa. Nyt toimintaa kokeillaan myös yliopistossa erilaisissa opiskeluun ja erityisesti kieltenopiskeluun liittyvissä tilanteissa: esiintymisessä, uuden kielen harjoittelemisessa ja keskittymistä vaativissa oppimistehtävissä. Toiminta käynnistetään Jyväskylän yliopistossa keväällä 2018.

Hankkeeseen liittyy myös tutkimusta ja toiminnan vaikutusten seurantaa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen kanssa. Tutkimusta tehdään eri mittausmenetelmiä hyödyntäen, havainnoiden sekä opiskelijoita ja opettajia haastatellen. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksen[3] mukaan korkeakouluopiskelijoista joka kolmas kokee opintojen aiheuttamaa voimakasta stressiä ja esiintymistilanteet aiheuttavat monelle jännitystä. Keskittymisvaikeuksista kärsii päivittäin tai viikoittain joka viides opiskelija. Kaveri- ja lukukoirat lisäävät opiskelijoiden onnistumisenkokemuksia, opiskelumotivaatiota ja keskittymiskykyä. Vuorovaikutus koirien kanssa on opiskelijoiden mukaan madaltanut stressitasoa huomattavasti[4]. Koira kuuntelee tarkkaavaisena, mutta ei koskaan arvostele tai korjaa.

Lukukoirahankkeen tavoitteena on löytää uusia pedagogisia menetelmiä erityisesti yliopisto- opetukseen ja löytää uusia eläinavusteisia mahdollisuuksia opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi. Opetustilanteiden ohella koirat ovat tavattavissa myös opiskelijoiden itse haluamana aikana, koirathan tuovat myös läheisyyttä ja seuraa, jolloin opiskelijan ei tarvitse opiskella tai olla yksin.      

Knowhau

 

Kaveri- ja lukukoirista uudenlaista tukea esiintymisvarmuuden kehittämiseen

Jyväskylän yliopiston kielikeskuksessa haetaan toimintamuotoja, joilla voidaan entistä paremmin lieventää opiskelun viestintätilanteisiin, erityisesti esiintymiseen liittyvää stressiä. Uutena avauksena tähän on kehitetty kaveri- ja lukukoiratoiminta, jota pilotoidaan kuluvana keväänä kielikeskuksen tarjoamalla esiintymisvarmuuden kehittämisen kurssilla. Kurssi on suunnattu erityisesti jännittämisen ongelmalliseksi kokeville opiskelijoille. Jatkossa lukukoiria on tarkoitusta tuoda mukaan myös vastaaville englannin- ja ruotsinkielisille kursseille.

”Tässä kehittämistyössä on kiinnostavaa ja innostavaa olla mukana”, toteaa puheviestinnän yliopistonopettaja Maija Gerlander. ”Opettajakollegoiden kanssa mietimme, miten ja missä kohdin lukukoirat voisivat tukea esiintymistehtävissä tarvittavan kieli- ja viestintäosaamisen kehittymistä. Koirat voisivat esimerkiksi olla läsnä valituissa pienryhmäkokoontumisissa tai opiskelijat voisivat saada niistä tukea viestintätehtäviä harjoitellessaan”, pohtii Gerlander.

Teksti julkaistu alun perin Suomen kielikeskusten verkoston (Finelc) tiedotuslehdessä 4/2018 (Jenni Hirvonen & Mikko Jäkälä)
Ylhäällä kuvassa Kaverikoirat Luna, Loke ja Sulo (Peppi Taalas)


[3] Kunttu, K., Pesonen, T ja Saari, J. 2016. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 48. YTHS: Helsinki.

[4] https://news.uoguelph.ca/2016/04/therapy-dogs-ease-exam-stress/

Link­ke­jä/Furt­her rea­ding 

Jyväskylän yliopisto luku- ja kaverikoiratoiminta

Luku- ja kaverikoiratoiminta kampuksilla muualla maailmassa 

Muita linkkejä