17.12.2018

Tutkimus

Hankkeessa “Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien sosiaalistuminen ja osallisuus suomalaisessa yliopistomaailmassa” tutkitaan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kielen oppimista useasta eri näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella uuden tyyppisen koulutusmallin soveltuvuutta korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. Aineistona on INTEGRA-koulutushankkeessa kertynyt kirjoitettu, kuvallinen, ääni- ja videomateriaali sekä eri toimijoiden haastattelut. 

Lisätietoja: 
Lotta Kokkonen
Puh. +358 40 805 3148
lotta.o.kokkonen@jyu.fi