17.12.2018

Opiskelijoiden ohjaus

Ohjauksellinen ja osaamisen tunnistamisen tuki läpäisee koko koulutuksen. SIMHEn henkilökohtaista ja verkostomaiseen yhteistyöhön perustuvaa ohjauspalvelua hyödyntäen rekrytoidaan opiskelijat, tunnistetaan osaaminen ja tarpeet sekä tehdään koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kuuluu myös kielitaidon (suomi, englanti ja muut monikieliset resurssit) kartoitus.

Hankkeen puolivälissä SIMHE tukee opiskelijoita työssäoppimisjakson jaksolle pääsemisessä ja itsenäisten sisältöopintojen suunnittelemisessa. Koulutuksen loppupuolella tehdään SIMHEn, Avoimen ja kielikeskuksen yhteistyönä jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen jatkosuunnitelma koulutukseen niveltyvistä opintopoluista. Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä TE-keskuksen kanssa mm. opiskelijoiden rekrytoimiseen ja ohjaukseen liittyen.