21.08.2018

Koulutuksen sisältö

Kehitettävä koulutusmalli sisältää kieli-, työelämä- ja yhteiskuntaopintoja (30 op) ja oman alan sisältöopintoja (10 op) sekä opiskelijoiden henkilökohtaisen koulutussuunnitelman laatimisen. Suunnitelmassa kartoitetaan opiskelijan aiempi koulutus ja koulutustarpeet sekä suomen ja englannin kielen taito.

Hankkeessa kehitetään kaksi koulutuspolkua (A ja B), joilla palvellaan sekä juuri maahan tulleita että jo maassa pitempään olleita opiskelijoita. Koulutuspolut ovat laajuudeltaan samanlaisia, mutta niiden painotukset ovat erilaiset kielitaidon kehittämisen näkökulmasta. Koulutuspolku A on jo pitempään maassa olleille ja kielitaidossaan edistyneille, koulutuspolku B taas on kieliopintojen alkuvaiheessa oleville.

Opiskelijoilla on suomen lisäksi myös englannin opintoja ja halutessaan mahdollisuus opiskella myös ruotsia. Sisältöaineiden opinnoista vastaa Avoin yliopisto. Lisäksi voidaan neuvotella tiedekuntien kanssa erillisopinto-oikeuksista, mikäli sopivia sisältöaineiden opintoja ei ole Avoimessa tarjolla tai opiskelija tarvitsee maisteritason opintoja. Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt keskeiset ja opiskelijoille relevantit työelämä- ja yhteiskuntataitojen sisällöt nivotaan osaksi kieli- ja oppiainesisältöjä.