22.05.2019

INTEGRA

Näkymättömät kansainväliset osaajat Suomessa - yliopiston koulutusvastuu muuttuvassa yhteiskunnassa

 
INTEGRA-hankkeen väliseminaari pidettiin 21.5.2019 Ruusupuistossa. Materiaalit seminaarin sivuilla.

по-русски | بالعربية

INTEGRA on opetus- ja integra_logo_finnish_xl.pngkulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen hanke, jossa kehitetään yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroiva koulutusmalli korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on jatkaa keskeytyneitä opintojaan korkeakoulututkinnoksi tai täydentää jo opiskelemaansa tutkintoa suomalaisten pätevyysvaatimusten mukaiseksi. Tavoitteena on, että kehitettävä malli on jalkautettavissa ja vakiinnutettavissa myös muihin korkeakouluihin ja se voi toimia mm. omaehtoisena kotoutumiskoulutuksena, jolloin opiskelija voi saada työttömyysetuutta. Hankkeessa kehitettävällä mallilla halutaan edistää maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan, monikielistä osaamista sekä yliopistopedagogiikan kehittämistä. Koulutus ei ole yliopiston tutkintokoulutusta eikä siitä voi automaattisesti jatkaa suoraan yliopiston tai korkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi, mutta INTEGRA-koulutus ja sen aikana saatu ohjaus tukevat tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista koulutuksen päätyttyä. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2017–31.7.2019, ja opiskelijat aloittivat koulutuksen helmikuussa 2018.