16.11.2018

INTEGRA on opetus- ja integra_logo_finnish_xl.pngkulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen hanke, jossa kehitetään yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroiva koulutusmalli korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on jatkaa keskeytyneitä opintojaan korkeakoulututkinnoksi tai täydentää jo opiskelemaansa tutkintoa suomalaisten pätevyysvaatimusten mukaiseksi. Tavoitteena on, että kehitettävä malli on jalkautettavissa ja vakiinnutettavissa myös muihin korkeakouluihin ja se voi toimia mm. omaehtoisena kotoutumiskoulutuksena, jolloin opiskelija voi saada työttömyysetuutta. Hankkeessa kehitettävällä mallilla halutaan edistää maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan, monikielistä osaamista sekä yliopistopedagogiikan kehittämistä. Koulutus ei ole yliopiston tutkintokoulutusta eikä siitä voi automaattisesti jatkaa suoraan yliopiston tai korkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi, mutta INTEGRA-koulutus ja sen aikana saatu ohjaus tukevat tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista koulutuksen päätyttyä. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2017–31.7.2019, ja opiskelijat aloittivat koulutuksen helmikuussa 2018.

Ajankohtaista
Opiskelijalle
Koulutuksen sisältö

Kehitettävä koulutusmalli sisältää kieli-, työelämä- ja yhteiskuntaopintoja (30 op) ja oman alan sisältöopintoja (10 op) sekä opiskelijoiden henkilökohtaisen koulutussuunnitelman laatimisen. Lue lisää 

Toteuttajat
Opiskelijoiden ohjaus

Ohjauksellinen ja osaamisen tunnistamisen tuki läpäisee koko koulutuksen. SIMHEn henkilökohtaista ja verkostomaiseen yhteistyöhön perustuvaa ohjauspalvelua hyödyntäen rekrytoidaan opiskelijat, tunnistetaan osaaminen ja tarpeet sekä tehdään koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kuuluu myös kielitaidon (suomi, englanti ja muut monikieliset resurssit) kartoitus. Hankkeen puolivälissä SIMHE tukee opiskelijoita työssäoppimisjakson jaksolle pääsemisessä ja itsenäisten sisältöopintojen suunnittelemisessa. Koulutuksen loppupuolella tehdään SIMHEn, Avoimen ja kielikeskuksen yhteistyönä jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen jatkosuunnitelma koulutukseen niveltyvistä opintopoluista. Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä TE-keskuksen kanssa mm. opiskelijoiden rekrytoimiseen ja ohjaukseen liittyen.

Yhteystiedot