28.11.2018

Akateemisen asiantuntijuuden kehittyminen -tutkimus (AAKE)

Jyväskylän yliopiston kielikeskus ja Koulutuksen tutkimuslaitos ovat käynnistäneet opetuksen ja oppimisen kehittämiseen liittyvän seurantatutkimuksen, jossa kyselyiden ja haastatteluiden avulla seurataan yliopiston opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymistä kandidaatintutkinnon ajan. Kyselyt toteutetaan ensimmäisen opiskeluvuoden alussa sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen opiskeluvuoden lopussa. Kyselyt ja niihin liittyvät ryhmänohjaustilanteet ovat osa uusimuotoisia viestintä- ja kieliopintoja

Aikataulu

 • Kyselyn suunnittelu: 
  kevät 2017 - syksy 2017
 • Kyselyn pilotointi: 
  syksy 2017 - kevät 2018
 • Kyselyn käyttöönotto: 
  syksy 2018

uvk_logo_musta.png

Yhteystiedot

Hankkeen vastuulliset johtajat

Hankkeen tutkijat

Yhteistyössä

 • Yliopiston kielikeskus 
 • Koulutuksen tutkimuslaitos