Yliopiston kielikeskus

Itseohjautuvuus

Arvioi kielitaidon tarpeesi

Ennen opintojen aloittamista on hyvä miettiä omia tarpeitaan. "Mitä juuri minun tarvitsee oppia?" on kysymys, johon vastaamalla olet jo askeleen lähempänä tavoitteesi saavuttamista. Voit aloittaa arviointiprosessin vaikkapa vastaamalla alla oleviin kysymyksiin. Vastausten kautta oppimisen suunnittelukin varmasti helpottuu.

Miksi juuri sinun pitää opiskella kieliä ja viestintää? Tarvitsetko niitä opinnoissasi, työssäsi vai vapaa-ajalla?
Millaisia taitoja tarvitset? Kirjoitatko raportteja vai pidätkö esitelmiä?
Kenen kanssa käytät vierasta kieltä?
Käytätkö vieraita kieliä ystäviesi, ohjaajasi, asiakkaittesi tai työnantajasi kanssa?

Mitä itseohjautuvuus tarkoittaa?

Itseohjautuvuudella tarkoitetaan oppijan kykyä ohjata omaa oppimistaan.

Tämä edellyttää vastuuta ja tietoisuutta omasta oppimisesta. Itseohjautuvuus on kulttuurisidonnainen käsite, kehittyy prosessinomaisesti ja vaihtelee oppimistehtävän, oppimisorientaation ja motivaation mukaan.

Akateemista asiantuntijuutta ei ole ilman hyviä kieli- ja viestintätaitoja. Koska kieli- ja viestintätaitoja ei voi erottaa asiantuntijuudesta ja niiden kehittämisen on jatkuttava vielä työelämässä, tärkeä tehtävämme on kehittää opiskelijoiden kielitietoisuutta ja oppimistaitoja.

Sitoutuminen itseohjattuun ja elinikäiseen oppimiseen edellyttää opiskelijalta aktiivisuutta

 • omien oppimistaitojen analysoinnissa
 • mahdollisten oppimisesteiden tiedostamisessa
 • oman motivaation ja asenteiden merkityksen ymmärtämisessä
 • omien oppimistarpeiden kartoituksessa ja tavoitteiden asettamisessa
 • sisältöjen ja aineistojen valinnassa
 • tarvittavan työmäärän arvioinnissa
 • ryhmän hyödyntämisessä
 • oman edistymisen seuraamisessa ja arvioinnissa.

Opettajan rooli itseohjatun oppimisen tukemisessa on tarjota erilaisten tehtävien avulla oppijoille mahdollisuuksia kehittää

 • tietoa ja tietoisuutta itsestään oppijana ja viestijänä
 • tietoa ja tietoisuutta oppimisprosessista
 • tietoa ja tietoisuutta kielestä ja kommunikaatiosta
 • tietoa ja tietoisuutta oppimistehtävistä ja niiden suorittamisesta
 • taitoja käyttää erilaisia oppimisympäristöjä kielenoppimiseen.
Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto