Yliopiston kielikeskus

Esiintymisjännitys

Yliopisto-opintojen sisältämissä puheviestintätilanteissa jännittäminen on melko yleistä. Jännittäminen ei yleensä juurikaan näy ulospäin, vaikka sisäisten tuntemusten ja ajatusten perusteella niin voisi olettaa. Tästä johtuu, että jännittämisen yleisyys pysyy salassa. Jokainen esiintyjä luulee olevansa se ainoa, joka jännittää, koska muiden jännittäminen ei näy ulospäin. Oman jännittämisen käsittelyssä on tärkeää hyväksyä itsensä "jännittämisineen päivineen".

Esitys

Jännityksen lievittämiseen on monia keinoja. Koska jännittämisen syyt voivat olla erilaisia eri ihmisillä, myös lievityskeinot tepsivät eri tavoin.  Apua voi saada mm. seuraavista:

 • kielikeskuksen Esiintymisvarmuuden kehittäminen -kurssilta (XPV0024)
 • kannustavasta ja motivoivasta sisäisestä puheesta, itsensä ”psyykkauksesta ja tsemppaamisesta”
 • rentoutumisharjoituksista ja liikunnasta
 • myönteisestä ajattelusta ja mielikuvaharjoittelusta (linkki opiskelijan kompassiin)
 • puheviestintätaitojen harjoittelusta ja valmistautumisesta puhetilanteisiin
 • vuorovaikutuskokemuksen kartuttamisesta: pelkoa kohti meneminen pienentää sitä - poispäin meneminen taas suurentaa.
 • puhumiseen ja esilläoloon liittyvien ajatusmallien kyseenalaistamisesta
 • keskustelemalla jännittämisestä tukea antavien ystävien kanssa
 • terapiasta
 • kehon oireita lievittävästä lääkityksestä.

Ota siis vastaan opiskelun esiintymishaasteet ja hanki niihin tukea tarvittaessa.

  Lisätietoa:

  YTHS - esiintymisjännitys

   Yhteystiedot

   kompassi

   Käyntiosoite:
   Opintoasiat ja hallinto
   Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

   Sähköposti:
   lcinfo@ulc.jyu.fi

   Postiosoite:
   Yliopiston kielikeskus
   PL 35
   40014 Jyväskylän yliopisto