Language Centre

Torvelainen Päivi, senior lecturer (on leave until 31.5.2020)

Room:
Ag D221.2

Kirjoitusviestinnän lehtori

Opetan kirjoitusviestintää perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille sekä henkilökunnalle. Työni painottuu tieteellisen kirjoittamisen opettamiseen. Koordinoin jatko-opiskelijoille ja henkilökunnalle tarkoitettua Tieteellinen viestintä suomeksi
-opintokokonaisuutta. Toimin kypsyysnäytteiden tarkastajana.

Koulutus:
FT (suomen kieli, Jyväskylän yliopisto)
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyys

Erityisosaaminen:
Humanistisen ja kasvatustieteellisen alan tieteelliset tekstit

Tutkimusintressit:
Tekstilajien tutkimus ja genrepedagogiikka, pienryhmäopetuksen ja vertaispalautteen tutkimus

* * * * * * * * *

Contacts

kompassi

Street address:
Seminaarinmäki Campus,
Oppio building

Office hours: Mon-Fri 8-16

E-mail: lcinfo@ulc.jyu.fi

Postal address:
University Language Centre
P.O.Box 35
40014 University of Jyväskylä

Staff contacts