Language Centre

Häkkinen Marjaana, lecturer

Room:
Ag D221.2

Tieteellisen kirjoittamisen kandidaattitason kursseja lähes kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, maisteritason kursseja kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille, työelämän viestinnän kursseja lähinnä informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoille.

Koulutus
FM (suomen kieli, Jyväskylän yliopisto 2008)
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyys

Jatko-opiskelija (suomen kieli, Jyväskylän yliopisto)

Tutkimusintressit

Akateemisten taitojen oppiminen, haasteet kypsyysnäytteen kirjoitusprosessissa

Julkaisut

Kakkuri, Irma, Forssén, Terhi & Saastamoinen, Marjaana 2009: Akateemisen kirjoittamisen solmukohtia avattiin Tukea kirjoittamiseen -kurssilla. LukSitko 2, 33.

Siekkinen, Taru & Saastamoinen, Marjaana 2010: Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2000 ja 2004 toimivuus. Teoksessa Esko Korkeakoski & Taru Siekkinen (toim.) Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmajärjestelmän toimivuus: puheenvuoroja sekä arviointi- ja tutkimustuloksia. Jyväskylä: Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 53, 47–69.

Contacts

kompassi

Street address:
Seminaarinmäki Campus,
Oppio building

Office hours: Mon-Fri 8-16

E-mail: lcinfo@ulc.jyu.fi

Postal address:
University Language Centre
P.O.Box 35
40014 University of Jyväskylä

Staff contacts