Language Centre

Leino Kaisa, teacher (part-time)

Room:
YOL 122

Kirjoitusviestinnän tuntiopettaja, osa-aikainen

Kirjoitusviestinnän perusteiden ja tutkimusviestinnän kursseja lähes kaikissa tiedekunnissa sekä työelämän viestinnän valinnaisia kursseja eri tiedekuntien opiskelijoille.

Kypsyysnäytteiden tarkastaja.

Koulutus
Filosofian maisteri (FM)
Pääaine suomen kieli ja lisäksi syventävät opinnot soveltavasta kielitieteestä ja aineopinnot kirjallisuudesta.

Jatko-opiskelija.

Erityisosaaminen

Tieteellisen artikkelin julkaiseminen sekä muut tiedejulkaisun tekstityypit.

Nuorten verkkolukutaito.

Julkaisut

Leino, K. & Nissinen, K. 2012. Verkkolukutaito ja tietokoneen käyttö PISA 2009 -tutkimuksessa. Teoksessa S. Sulkunen & J. Välijärvi (toim.) PISA09. Kestääkö osaamisen pohja? Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:12, 62–77.

Leino, K. 2011. Kasvatus tarjoaa tutkimustietoa suomeksi. Suomen kasvatustieteellisen seuran jäsentiedote 2011, 12–13.

Leino, K. & Torvelainen, P. 2011. Kirjoittamisen taito on asiantuntijan avaintaitoja. Kasvatus 42 (4), 382–385.

Leino, K. 2007. ICT and literacy change in Finnish adolescents' reading culture. Teoksessa P. Linnakylä & I. Arffman (toim.) Finnish reading literacy. When quality and equity meet. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, 269–280.

Leino, K. 2006. Reading the web – students' perceptions about the Internet. Scandinavian Journal of Educational Research 50 (5), 541–557.

Leino, K. & Malin, A. 2006. Could confidence in ICT boost boys’ reading performance? Teoksessa J. Mejding & A. Roe (toim.) Northern Lights on PISA 2003 – a reflection from the Nordic coutries. Oslo: Nordic Council of Ministers, 159–172.

Leino, K. & Uusitalo, R. 2006. Kulkuri 3. Äidinkieli ja kirjallisuus. Arviointi. WSOY. 88 s.

Leino, K. 2005. Tietotekniikan käyttö. Teoksessa P. Kupari & J. Välijärvi (toim.) Osaaminen kestävällä pohjalla – PISA 2003 Suomessa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, 173–182.

Leino, K. 2005. Tietokoneen käyttö vaatii monenlaisia tekstitaitoja. Opettaja 40 (7.10.2005).

Kupari, P., Välijärvi, J., Linnakylä, P., Reinikainen, P., Brunell, V., Leino, K., Sulkunen, S., Törnroos, J., Malin, A. & Puhakka, E. 2004. Nuoret osaajat: PISA 2003 -tutkimuksen ensituloksia. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Leino, K., Linnakylä, P. & Malin, A. 2004. Tarttuvatko nörtit kirjaan; eksyvätkö lukutoukat verkkoon? Suomalaisnuorten mediakäyttö. Teoksessa P. Linnakylä, S. Sulkunen & I. Arffman (toim.) Tulevaisuuden lukijat. Suomalaisnuorten lukijaprofiileja. Pisa 2000. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, 185–199.

Leino, K., Linnakylä, P. & Malin, A. 2004. Finnish students' multiliteracy profiles. Scandinavian Journal of Educational Research 48 (3), 251–270.

Leino, K. 2003. Computer usage and reading literacy in the Nordic countries. Teoksessa S. Lie, P. Linnakylä & A. Roe (toim.) Northern Lights on PISA. Unity and diversity in the Nordic Countries in PISA 2000. University of Oslo: Department of Teacher Education and School Development, 71–81.

Leino, K. 2002. Tietotekniikan käyttö ja lukutaito. Teoksessa J. Välijärvi & P. Linnakylä (toim.) Tulevaisuuden osaajat – PISA 2000 Suomessa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, 167–180.

Leino, K. & Sulkunen, S. 2002. Lukukokeiden tekstit ja tehtävät. Teoksessa J. Välijärvi & P. Linnakylä (toim.) Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, 231–244.

Leino, K. 2000. Lukutaidon muuttuvat haasteet - nuoret ja Internet. Lukutaidon sytykkeitä. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja nro 79.

Contacts

kompassi

Street address:
Seminaarinmäki Campus,
Oppio building

Office hours: Mon-Fri 8-16

E-mail: lcinfo@ulc.jyu.fi

Postal address:
University Language Centre
P.O.Box 35
40014 University of Jyväskylä

Staff contacts