Language Centre

Kokkonen Lotta, lecturer

Room:
Kärki Ba 126

Lecturer in Finnish speech communication
Teaching speech communication courses at BA and MA levels.

Degrees:
PhD (Speech communication, university of Jyväskylä)
Qualifications for adult pedagogics

Special expertise:
Intercultural communication

National networking:
LAAPU project / network

Publications:

Kokkonen, L. (2010). Pakolaisten vuorovaikutussuhteet: Keski-Suomeen muuttaneiden pakolaisten kokemuksia vuorovaikutussuhteistaan ja kiinnittymisestään uuteen sosiaaliseen ympäristöön. Puheviestinnän väitöskirjatutkimus, Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos.

Kokkonen, L. (2010). Erilaiset erityiset – maahanmuuttajien vuorovaikutussuhteet työyhteisössä. Työelämän tutkimuspäivät 2009: Työn ja elämän laatu. Konfrenssijulkaisu / Work Research Conference 2009: Quality of Work – Quality of Life. Conference proceedings.

Kokkonen, L. (2009). Social support within refugees’ interpersonal communication relationships. In T. A. Kinney & M. Pörhölä (Eds.) Anti- and pro-social communication: Theories, methods and applications. New York: Peter Lang, 161-172.

Kokkonen, L. 2006. Maahanmuuttajien vuorovaikutussuhteet. Vuorovaikutuksen näkökulma sopeutumisprosessiin, Proligi Puheviestinnän vuosikirja 2006, 42-71.

Kokkonen, L. 2006. Pakolaisten interpersonaaliset vuorovaikutussuhteet vieraassa maassa. Puheviestinnän lisensiaattitutkimus, Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos. http://thesis.jyu.fi/06/URN_NBN_fi_jyu-2006513.pdf

Kokkonen, L. 2006. Yhdessä liikkuminen ja tekeminen vähentää ennakkoluuloja monikulttuurisessa ryhmässä. Liikunnanopettaja, 2/2006, 42–43.

Contacts

kompassi

Street address:
Seminaarinmäki Campus,
Oppio building

Office hours: Mon-Fri 8-16

E-mail: lcinfo@ulc.jyu.fi

Postal address:
University Language Centre
P.O.Box 35
40014 University of Jyväskylä

Staff contacts