Language Centre

Jauhojärvi-Koskelo Camilla, senior lecturer

Room:
Kärki Ba 126

Senior Lecturer in Swedish
Teaching academic Swedish primarily in the faculty of information technology and the school of business and economics.

Degree:

M.A. (University of Jyväskylä, Nordic philology)

Special expertise:
Reviewer of the Swedish test outlines in the National Certificates of Language Proficiency.
Interpretations and translations (Finnish-Swedish-Norwegian).

Positions of trust:
Vice-chair of the board, Jyväskylä Pohjola-Norden ry

Publications:

Jauhojärvi-Koskelo, C. (kommande) Finskspråkiga universitetsstudenters syn på svenska i högskoleutbildningen och arbetslivet: Nytta och glädje eller ett nödvändigt ont?  Licentiatavhandling. Institutionen för språk, Jyväskylä universitet.

Jauhojärvi-Koskelo, C. & Nordqvist Palviainen, Å. (2010). ”Jag studerar gärna svenska men är inte nöjd med det jag kan. Motivation, attityder och färdigheter i svenska hos finska universitetsstudenter”. Nordqvist Palviainen & Juurakko-Paavola (toim.) Hur mår svenskan i Finland? Elev-, student och lärarröster.

Nordqvist Palviainen, Å. & Jauhojärvi-Koskelo, C. (2009) Mitt i brytpunkten: Finska universitetsstudenters åsikter om svenska. Svenskan i Finland 11, konferensvolym.

Jauhojärvi-Koskelo, C. & Nordqvist Palviainen, Å. (2008) ”Kyllä, kotibileissä naamioiduin ruotsinkieliseksi”. Jyväskylän yliopisto, kielten laitos.

Jauhojärvi-Koskelo, C., Laurila, M. & Ylkänen, T. (2003) ”Nätfräsch”

Contacts

kompassi

Street address:
Seminaarinmäki Campus,
Oppio building

Office hours: Mon-Fri 8-16

E-mail: lcinfo@ulc.jyu.fi

Postal address:
University Language Centre
P.O.Box 35
40014 University of Jyväskylä

Staff contacts