Language Centre

Forssén Terhi, teacher (part-time)

Vastuulehtori: 
- Liikuntatieteellinen tiedekunta
- Informaatioteknologian tiedekunta

Maturiteettien eli kypsyysnäytteiden kielentarkastuksen yhteyshenkilö ja maturiteettien kielentarkastaja.

Contacts

kompassi

Street address:
Seminaarinmäki Campus,
Oppio building

Office hours: Mon-Fri 8-16

E-mail: lcinfo@ulc.jyu.fi

Postal address:
University Language Centre
P.O.Box 35
40014 University of Jyväskylä

Staff contacts