Yliopiston kielikeskus

Kurssi vaihtoon lähtijöille! / Course for outgoing exchange students!

Hei vaihtoon lähtijä,

Haluatko saada vaihdostasi irti mahdollisimman paljon?! Vaihdossa kehität oman alasi asiantuntijuutta vieraalla kielellä ja kansainvälisessä ympäristössä. Kielitaidon, uusien tuttavuuksien ja uuden elämänkokemuksen lisäksi sinulla on mahdollisuus vahvistaa monenlaisia tulevaisuuden työelämässä tarvittavia kansainvälistymisvalmiuksia!

Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen kurssi XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet, 3 op / ECTS tarjoaa työkaluja ja ideoita omien kansainvälistymis-ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen ja esille nostamiseen sekä antaa valmiuksia uuden opiskeluympäristön kohtaamiseen. Vaihdon aikana opiskelija hyötyy ja hyödyntää saamiaan työkaluja ohjatuin lyhyin tehtävin ja palattuaan raportoi ja pohtii kokemuksiaan ja oppimastaan muodossa, joka konkreettisesti palvelee myös oman alansa kansainväliseksi asiantuntijaksi kasvavaa opiskelijaa.

Kurssi XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet (Intercultural professional competencies) järjestetään vielä keväällä 2018 (syksyllä 2018 vaihtoon lähteville).

Ilmoittautuminen korpissa (tiedot löytyvät kurssin koodilla). Pikalinkki: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=226434

HUOM! Kurssi toteutetaan osin monimuoto-opetuksena, mutta kurssilla on myös läsnäoloa edellyttäviä tapaamisia (ajat korpissa). Lisäksi kurssilla on sekä yksilö- että ryhmätehtäviä.

Kurssin minimikoko on 12 opiskelijaa

Lisätietoja Lotta Kokkonen, lotta.o.kokkonen@jyu.fi

***********************************************

Hello outgoing exchange student, 

Do you want to utilise your exchange stay to the fullest? During the studies abroad you will develop your expertise in your study field in a foreign language and international surroundings. In addition to gaining language skills, new acquaintances and life experiences, you have a great chance of strengthening many of the skills needed in the future working life! 

The course XYHX009 Intercultural Professional Competencies, 3 ECTS credits, organised by the Language Centre of JYU offers you tools and ideas for strengthening and highlighting your internationalisation and working life skills and gives abilities to encounter a new studying environment. During your exchange period you will gain and utilise the tools with short guided assignments and after returning home, you will report and reflect on your learning experiences in a way that serves you as becoming an international expert of your field.

The course XYHX009 Intercultural Professional Competencies will be offered still during spring 2018 for students going abroad in autumn 2018. The registration and information of the course can be found at: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=226434 

Note: the course will be organised as blended learning, but it requires presence in the meetings of the course (details to be found in Korppi). In addition, the course includes both individual and group work tasks. 

The minimum group size is 12 students.

 

More information on the course:

Lotta Kokkonen, lotta.o.kokkonen@jyu.fi

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto