Yliopiston kielikeskus

Multilingual creative writing XYHX1000 & Slaavilaisista kielistä ja kansoista XSLX001

The course of multilingual creative writing XYHX1000, 1–2 op

Multilingual creative writing – play with languages!  / Monikielinen luova kirjoittaminen – leiki luovasti kielillä!          For more information: https://korppi.jyu.fi/kotka/course/teacher/ope_kurssit.jsp?course=225424

 

 

Slaavilaisista kielistä ja kansoista Kurssi XSLX001 ,3 - 4 op
alkaa keskiviikkona 17.1. 12-14. X231.

Kurssilla XSLX001 opiskelija tutustuu slaavilaisiin kieliin ja kansoihin. Kurssilla tutkitaan eri slaavilaisten kielten rakenteita vertaillen lähisukukieliä (esim. länsislaavilaisia, etelä- ja itäslaavilaisia kieliä). Kurssilla tutustutaan slaavilaisten kansojen historiaan ja kulttuuriin slaavilaisten kielten puhujien näkökulmasta. Kurssi sopii myös muiden kielten sekä humanististen tieteiden opiskelijoille.Tervetuloa!

Lisätietoja: https://korppi.jyu.fi/kotka/course/teacher/ope_kurssit.jsp?course=212340

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto